Lydighed hos besøgshunde

Hvorfor skal besøgshunde testes for lydighed? Det undrer måske nogen, men lydighedstesten fortæller os meget mere, end om hunden kan give pote på kommando.

Galina Plesner, Projektleder og adfærdsbiolog,

For det første er det selvfølgelig vigtigt, at hunden på alle tidspunkter af besøget er fuldstændig under ejerens kontrol. Der kan opstå situationer under et besøg, hvor det pludselig er nødvendigt at hjemkalde sin hund, for eksempel hvis en beboer bliver bange, eller hvis der sker noget, som gør, at hunden hurtigt skal trækkes ud af situationen.

Der er nogle hundeejere, der foretrækker, at hunden er i snor under hele besøget, men vi opfordrer meget til, at man lader den løbe frit. Det giver en mere fri interaktion med beboerne, og hundene får også en langt bedre oplevelse, når den selv kan initiere kontakt og tage et pusterum, hvis det bliver nødvendigt. Derfor er for eksempel et sikkert hjemkald nødvendigt.

Når vi sender en hund ud på besøg, har vi ansvaret for at sende en person med, der kan både se og forstå dens signaler. Den person er selvfølgelig ejeren. Hvis hunden får for mange eller for hårde klap, eller hvis den bliver træt, så er ejeren den eneste, der kan reagere på det ved at stoppe besøget og sige farvel og på gensyn.

Adfærdsundersøgelsen og lydighedsøvelserne fortæller os meget om forholdet mellem hund og ejer. Den giver os en god indikation på, hvor godt hunden responderer på ejeren, og i hvor høj grad den søger vedkommende, hvis den for eksempel bliver forskrækket. Lydighedstesten giver også et godt indtryk af ejerens fornemmelse og blik for sin hund og dens signaler. Og den viser os, om de er vant til at arbejde sammen.

Ved optagelse i korpset, forpligter besøgshundeejere sig til at opretholde en god og stabil hverdag for hunden og sikre, at den har rig mulighed for øvrig udfoldelse og aktivitet. Træning af hunden, alle former for træning, skal indgå som en naturlig del af hundens hverdag. Lydighedstræning (baseret på positiv forstærkning, selvfølgelig) er desuden en rigtig god måde at få kontakt til sin hund og sikre sig, at den ved, hvilke rammer den har at agere i. Dette er med til at give tillidsfulde og glade hunde, der har overskud til besøg på plejecentrene.

Så det er ikke ligegyldigt, om en hund er lydig, når den skal optages som besøgshund. Det er en væsentlig egenskab, som vi kigger efter.