Hunde og hormoner

En hunds tilstedeværelse kan føre til en fysisk og hormonel påvirkning af vores krop.

Galina Plesner, Projektleder og adfærdsbiolog,

Flere studier har efterhånden vist, at tilstedeværelsen af et dyr kan føre til markante ændringer i parametre som blodtryk, puls, niveauet af stresshormoner og signalstoffer, der er involverede i positive følelser (f.eks. phenylethylamin, dopamin, endorfin, prolaktin). Desuden har nogle studier vist, at koncentrationen af hormonet oxytocin i kroppen stiger ved positiv fysisk kontakt (med både mennesker og dyr).

Oxytocin er involveret i alle dele af moderadfærd (fødsel, mælkedannelse og -nedløb og tilknytning til barnet). Det har også en stimulerende effekt i begge køn på sociale interaktioner, tilknytning, stressreduktion og sundhed generelt. Det hjælper blandt andet til at danne positive relationer til andre individer. Stigningen udløses både af positiv nærhed og af berøring.

Dette er et spændende resultat, for en del af de positive resultater ved dyr-menneske-interaktionen kan formentlig i udgangspunktet tilskrives denne hormonelle stigning og dens indflydelse på vores anskuelse af omgivelserne. Således kan man forestille sig, at den fysiske kontakt med et dyr i sig selv gør en person mere åben over for interaktionen, som dyret er del af eller hovedperson i. Dermed dannes der nemt decideret følelsesmæssige forhold mellem mennesker og dyr, også når interaktionen er kortvarig. 

Et almindeligt problem i forhold til mentalt syge eller udfordrede mennesker er, at de er så anspændte i en terapisituation, at de ikke er i stand til at modtage hjælp. En stigning i koncentrationen af oxytocin kan måske bringe anspændthed og stress ned på et niveau, hvor personen kan modtage hjælp (for eksempel terapi eller instruktioner), der kan være gavnlige for organismen og det mentale velbefindende eller en helingsproces. Lidt den samme effekt, som medicin kan have.

Referencer

  • Odendaal, J. S. and Meintjes, R. A. 2003. Neurophysiological correlates of affiliative behaviour between  humans and dogs. The Veterinary Journal 165(3): 296–301.
  • Miller, S. C., Kennedy, C., DeVoe, D., Hickey, M., Nelson, T. and Kogan, L. 2009. An examination of changes in oxytocin levels in men and women before and after interaction with a bonded dog. Anthrozoös 22(1): 31–42.
  • Handlin, L., Hydbring-Sandberg, E., Nilsson, A., Ejdebäck, M., Jansson, A. and Uvnäs-Moberg, K. 2011.  Shortterm interaction between dogs and their owners: Effects on oxytocin, cortisol, insulin and heart rate—an exploratory study. Anthrozoös 24(3): 301–315.

Relaterede nyheder