Kan dyr hjælpe patienter til at få det bedre? Det arbejder TrygFonden kontinuerligt på at afdække via pilotprojekter og international erfaringsudveksling.

Bag TrygFonden Besøgshunde ligger et systematisk og målrettet arbejde med en masse gode erfaringer. Erfaringer, som vi vil gøre brug af i vores arbejde med terapidyr. Men først har vi brug for at vide mere om det, der sker mellem dyr og menneske. Derfor støtter vi først og fremmest forskning, der skal sikre, at vi opbygger både viden og erfaring samtidigt.

I 2014 igangsatte TrygFonden et pilotprojekt på Hammel Neurocenter. Projektet har resulteret i værdifuld viden om de kompetencer, der er væsentlige hos både hund, ejer og personale, om de aktiviteter, man kan foretage med hunden, og om de fordele, denne type træning rummer. Projektet har tydeligt demonstreret, at arbejdet med en terapihund kan tilføje både fysiske, kognitive og emotionelle komponenter til en træningssession i en kombination, som få andre terapiformer formår. Projektet er nu en pilotordning, hvor terapihundeteamet fortsat er knyttet til hospitalet.

 

Internationalt samarbejde

TrygFonden er medlem af ISAZ, som er det internationale, videnskabelige selskab inden for området.

TrygFonden er også optaget i IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organizations), som er den verdensomspændende sammenslutning af organisationer, der arbejder på terapidyr-området. IAHAIO's målsætning er at fungere som leder og foregangsorganisation i udviklingen og udbredelsen af dyre-assisteret terapi. Dette gøres ved at fremme forskning, uddannelse og udvikling samt samarbejde mellem alle interessenter, herunder praktikere, forskere, beslutningstagere og befolkningen generelt.