Kan dyr hjælpe patienter med en psykisk diagnose til at få det bedre? Det vil TrygFonden finde ud af.

Stadig flere danskere får en psykisk diagnose, der truer deres livskvalitet og arbejdsevne. TrygFonden vil undersøge, om dyr kan have en positiv effekt i behandlingen af patienter med psykiske lidelser.

Målet er, at terapidyr vinder fodfæste som et ligeværdigt behandlingsalternativ til mennesker, der kan have gavn af det.

Det er vores håb, at terapidyr bliver et værktøj i psykiateres, fysioterapeuters og ergoterapeuters værktøjskasse. At vi kan gøre terapidyr tilgængelige for dem på linje med mange andre effektive værktøjer. Og at vi kan opbygge et hold af erfarne ekvipager, som kan hjælpe mennesker, for hvem dette vil gøre en forskel.

Fra besøgshunde til terapidyr 

Bag TrygFonden Besøgshunde ligger et systematisk og målrettet arbejde med en masse gode erfaringer. Erfaringer, som vi vil gøre brug af i vores arbejde med terapidyr. Men først har vi brug for at vide mere om det, der sker mellem dyr og menneske og for at dele denne viden med mange flere i et universelt sprog.

Derfor støtter vi først og fremmest forskning, der skal sikre, at vi opbygger både viden og erfaring samtidigt.

I 2014 igangsatte TrygFonden ydermere et pilotprojekt på Hammel Neurocenter. Projektet har resulteret i værdifuld viden om de kompetencer, der er væsentlige hos både hund, ejer og personale, om de aktiviteter, man kan foretage med hunden, og om de fordele, denne type træning rummer. Projektet har tydeligt demonstreret, at arbejdet med en terapihund kan tilføje både fysiske, kognitive og emotionelle komponenter til en træningssession i en kombination, som få andre terapiformer formår. Og det er lykkedes at åbne terapeuternes øjne for denne mulighed, og hjælpe dem til at se, hvad man kan, når man arbejder med en kvalificeret terapihundeekvipage. Projektet er nu en pilotordning, hvor terapihundeteamet fortsat er knyttet til hospitalet.