TrygFondens arbejde med besøgshunde er baseret på forskning og viden.

Da TrygFonden Besøgshunde startede op, eksisterede der ikke meget brugbar viden om besøgshundes effekt på ældre mennesker. Derfor valgte TrygFonden at sætte gang i et forskningsprojekt, der skulle belyse og dokumentere effekten af ældre menneskers kontakt til hunde.

Forskningsprojekt 2015-2018

Det igangværende forskningsprojekt "Optimale hundebesøg" udsprang af de spændende resultater fra det tidligere projekt "Besøgshunde - gavner de og hvordan" fra 2010-2013 (læs mere nedenfor). 

I 2014 fik dele af holdet bag projektet således bevilget yderligere midler fra TrygFonden til ”Optimale hundebesøg”. Her skal holdet undersøge, om mere aktiv og intens aktivitet med hunden har større effekt end ”almindelige” besøg, og hvilke elementer i et besøg, personer med demens reagerer mest optimalt på. 

Der vil blive taget specifikt højde for borgerens grad af funktionsnedsættelse (fx demens). Og der vil i større grad blive brugt mål for livskvalitet og trivsel. Da der vil være højere krav til hundens indsats under besøget, vil der blive observeret nøje på denne, således at hundens trivsel ikke sættes på spil. 

Arbejdet forventes at bidrage med væsentlig viden om ikke-medicinske tilbud og aktiviteter for denne gruppe, der ofte har både nedsat mobilitet og er ramt af demenssygdomme. Ligeledes er det en gruppe, der er i høj risiko for at blive ramt af ensomhed.

Forskningsprojektet afsluttes i 2018.

Følgende forskere er tilknyttet projektet:

  • Seniorforsker, PhD, Karen Thodberg
  • Forsker Janne Winther Christensen 
  • Professor Dr. Med. Poul Videbech
  • Lektor, PhD, Tia G. B. Hansen

Forskningsprojekt 2010-2013

Forskningsprojektet blev ledet af seniorforsker Karen Thodberg fra Aarhus Universitet. Under titlen, ”Besøgshunde – gavner de og hvordan”, undersøgte forskerholdet, om besøgshunde ifølge med en person har en positiv effekt på det mentale helbred og livskvaliteten hos ældre og demente beboere på plejecentre. 

Som kontrolbehandling brugtes besøg med en robotsæl og en ikke-interaktiv demensbamse.

"Besøgshunde - gavner de og hvordan"