Ønsker I at få besøg af en hund?

Som institution har I mulighed for at få besøg af en eller flere besøgshunde helt gratis. OBS: TrygFonden kan for nuværende ikke imødekomme ansøgninger fra bosteder og institutioner i regi af psykiatrien.

En besøgshund kan gøre en stor forskel på jeres institution. Den spreder glæde og smil, den starter samtaler, og den er altid god for et varmt puf med snuden. Se nedenfor, hvordan jeres institution bliver en del af TrygFonden Besøgshunde.

Skaf opbakning og vælg en kontaktperson.

Inden I melder jer til, skal I være sikre på, at både jeres ledelse og personalegruppe bakker op om, at der afses tid til at tage godt imod besøgshundene. I skal også udnævne en dedikeret medarbejder til fast kontaktperson/besøgshundekoordinator.

Tilmeld jeres institution på vores hjemmeside.

I finder ansøgningsskemaet her. I bedes indtaste en kort beskrivelse af jeres institution samt angive kontaktoplysninger på jeres besøgshundekoordinator. Følg vejledningen i skemaet.

Vi ringer jer op til en samtale.

Vi tager kontakt til jeres besøgshundekoordinator pr. telefon. 

Her vil vi afstemme forventninger, så I ved, hvad I kan få ud af ordningen, skal være opmærksom på, og hvad vores forventninger er. Bemærk venligst, at der kan være lidt ventetid, fra I sender jeres ansøgning, til I bliver kontaktet.

Vi godkender jer, og jeres profil bliver åbnet. I modtager startsæt.

Vi godkender jeres profil på hjemmesiden. I kan derefter logge jer ind og finde ledige hunde i jeres område. Vi sender jer også et startsæt med informationsmappe, vandskål, billedrammer og lidt andet udstyr til jeres besøgshunde.

Få besøg af en besøgshund

Spot image

Typer af besøg

Der er flere måder, en TrygFonden Besøgshund og dens ejer kan besøge på.

Et godt forløb med besøgshunde

Engagement blandt personalet på institutionen er en af de vigtigste faktorer for et positivt forløb med besøgshunde. Derfor skal jeres institution opfylde nedenstående punkter.

 • I skal have en primær kontaktperson.
  I skal udnævne en besøgshundekoordinator, der har ansvaret for kontakten til både besøgshundene og TrygFonden Besøgshunde. Hvis der er mange afdelinger på institutionen, kan der med fordel være to eller flere koordinatorer.
 • I skal hjælpe hundeejeren i starten.
  Der er ikke meget arbejde i ordningen, så snart den er i gang. Men I skal være forberedt på, at der i indkøringsfasen måske er behov for lidt ekstra tid. Det er vigtigt at få nogle gode aftaler på plads med hundeejeren, så denne hurtigt bliver selvkørende. Men der kan være behov for, at en personale følger hund og ejer rundt de første par gange.
 • Find ud af, hvem der er interesseret.
  I skal gøre jer klart, hvor mange af jeres beboere, der kunne være interesseret i at få besøg. Er der nogen, der kunne være særligt interesserede, og som måske skal have mere personlig kontakt til besøgshund og ejer? Læs om de forskellige typer af besøg. I skal også finde ud af, om der er nogen, der absolut ikke vil have kontakt til en hund. Her tænkes der både på beboere og personale.
 • Hele personalegruppen skal informeres.
  Alle de relevante kolleger skal have at vide, hvad projektet går ud på, og hvilke forventninger og muligheder, der er forbundet med at have besøgshunde på besøg. I kan fx bruge informationsmaterialet til at blive klogere på TrygFonden Besøgshunde.