Besøg på et plejecenter

Der kan være problemstillinger og udfordringer på et besøgssted, som er gode at kende til, inden du støder på dem.

Omkring 80 pct. af beboerne på de danske plejehjem er demensramte. Derfor er det en fordel af have et vist kendskab til denne sygdom, inden du tager ud på besøg.

Det er en god idé at tale med plejecentrets personale, om der er særlige forholdsregler, du bør tage.

Du kan være heldig at besøge en beboer, hvor samtalen glider let og ubesværet. Men det kan også være, at beboeren er usikker og tilbageholdende på trods af sin nysgerrighed og ønske om besøg. Vedkommende kan være udfordret af sin tilstand, fx på grund af en demenssygdom, eller hvis vedkommende lider af kroniske smerter, der er meget hårde for kroppen og psyken. 

Svære situationer

Det kan være svært at se mennesker have handicap og forskellige lidelser. Og det kan selvfølgelig ske, at en beboer, som du jævnligt besøger, pludselig dør. 

Hvis du finder, det er for svært, kan det være en rigtig god idé at tale med personalet på plejecentret om, hvordan du kan håndtere kommunikationen og samværet med beboerne bedst muligt. De er uddannet til dette arbejde og har ofte mange års erfaringer med sig. Derfor vil de sandsynligvis kunne hjælpe dig.

Råd til besøg hos personer med demens

Mange beboere på plejecentre har demens. Det er godt at kende til sygdommen, når du besøger dem.