Besøgshunde gør en forskel

TrygFonden Besøgshunde er landets største besøgshundekorps og et gratis tilbud til institutioner i hele Danmark.

I 2023 besøgte vores 700 kompetente besøgshundeteams næsten 900 besøgsgodkendte institutioner i hele landet. TrygFondens frivillige teams bruger hvert år ca. 30.000 timer i borgernes tjeneste, og de varme visitter er populære hos beboere, personale og pårørende.

Forskning dokumenterer, at hundene gør en markant forskel målt på respons, lyst til at tale og fastholdelse af opmærksomhed. Samtidig oplever kontaktpersoner på besøgsstederne, at besøgene er en god oplevelse for beboerne.

 

Ordningen fremkalder stjernestunder blandt vores beboere. Der er nærhed og kontakt, selv når man ikke har et sprog.

Besøgshundeordningen er gratis for besøgsstedet. Men Ulla Kaasgaard, der er forstander på plejehjemmet Kornumgaard i Brønderslev, og hendes medarbejdere investerer andre ressourcer i arbejdet med deres besøgshunde. De bruger energi på at byde deres hundefører velkommen, og de arbejder aktivt for at invitere hende med i husets dagligdag.

”Det, vi får igen, er nærhed og omsorg. Og det er vigtigt, når man har en demenslidelse. Det er en del af vores værdisæt, at vi vil møde mennesker der, hvor de er, og det formår hunde ofte bedre, end vi mennesker gør."

Spot image

Kompetente hundeteams

Alle TrygFondens besøgshunde er godkendt af TrygFonden. Hundeejerne er kompetente hundeførere med overskud og vilje til at engagere sig i arbejdet som besøgsven. Hundene skal bl.a. være vaccineret, og ejeren skal være god til at aflæse sin hund og have store forståelse for de mennesker, de besøger.

Spot image

Godkendte besøgssteder

Det er gratis for institutioner at blive en del af TrygFonden Besøgshunde. Men det kræver vilje og opbakning fra besøgsstedets ledelse, hvis ordningen skal blive en succes for alle parter. Det betyder bl.a., at der skal sættes tid og ressourcer af.