Ansvarsfraskrivelse og vilkår for brug af besogshunde.dk

Denne hjemmeside udbydes af TrygFonden smba. (TryghedsGruppen smba.)

Når du besøger denne hjemmesiden, gælder nedenstående vilkår. Hvis du ikke kan acceptere dette, bedes du undlade at bruge hjemmesiderne.

Ansvar

TrygFonden søger at give præcis og ajourført information på vores hjemmeside. TrygFonden giver dog ingen garantier med hensyn til informationens nøjagtighed og påtager sig intet ansvar for fejl eller undladelser på hjemmesiden. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle tab, som måtte opstå som følge af anvendelse eller ukorrekt anvendelse af informationerne på hjemmesiden.

Persondata

TrygFonden prioriterer beskyttelse af personlige oplysninger højt. Vi efterlever Persondataloven og Datatilsynets vejledninger, så du trygt kan bevæge dig rundt på vores hjemmeside.

I vores persondatapolitik fortæller vi om rammerne for vores behandling af oplysninger om besøgende på hjemmesiderne.

I vores cookie-politik finder du en separat beskrivelse af de oplysninger, der indsamles via cookies, formål, mv.

Ophavsret

Anvendelse af indhold fra besogshunde.dk kan kun ske, hvis det forinden er aftalt med TrygFonden, og i overensstemmelse med gældende lovgivning og god skik. Anvendelse af visse dele af indholdet, herunder fx billeder, kan desuden kræve en tilladelse fra tredjemand. Citat fra vores hjemmesider skal ske i overensstemmelse med god skik og gældende lovgivning, det vil blandt andet sige med tydelig kildeangivelse.

Links

Alle er velkomne til at linke til vores hjemmesider, forudsat det sker på loyal vis. Det er ikke tilladt at frame.

Links må kun anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning og god skik. Det er bl.a. ikke tilladt at anvende links på en måde, hvor det kan være vildledende, fx ved at antyde, at TrygFonden står bag eller støtter materiale, produkter, organisationer, virksomheder eller personer. Links må fx heller ikke anvendes til formål eller aktiviteter, der er ulovlige eller som strider mod vores formål og værdier eller mod den offentlige moral, eller på en måde som i øvrigt kan skade eller udnytte TrygFondens omdømme.

Hvis links anvendes i strid med ovenstående kan vi bl.a. kræve, at links straks fjernes og brugen ophører.