Information om TrygFondens behandling af personoplysninger i forbindelse med administrationen af ordningen TrygFonden Besøgshunde.

Hvem er dataansvarlig

Den dataansvarlige er: TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), Hummeltoftevej 49, 2830 Virum.

Hvilke oplysninger behandler vi

Når du som hundeejer eller institution ansøger om at indgå i TrygFonden Besøgshunde, behandler vi de oplysninger, som du oplyser i ansøgningsskemaet på vores hjemmeside besoegshunde.dk. Hvis du giver os oplysninger telefonisk, pr. e-mail under session eller på anden vis, bliver de også behandlet, hvis de er relevante for din deltagelse i ordningen. 

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at administrere din deltagelse i besøgshundeordningen, herunder godkende dig/din hund/din institution til deltagelse i ordningen, løbende match mellem hundeejere/hunde og institutioner, løbende kommunikation mellem og med de tilmeldte. 

Desuden behandler vi persondata til de formål, der er listet i cookie-politikken, herunder afvikling af drift af hjemmesiden og udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside. Du kan se vores cookie-politik her.

Hvem andre end TrygFonden kan se mine oplysninger

Når du og din hund/institution er godkendt til at deltage i ordningen, bliver følgende oplysninger offentligt tilgængelige på vores hjemmeside: Dit navn, by, oplysninger om din hund og navn på de plejecentre, du er tilknyttet. Andre hundeejere og institutioner, som er godkendt og har log-in til hjemmesiden, vil desuden kunne se dine kontaktoplysninger.

I forbindelse med session og godkendelse har vi tilknyttet eksterne dyrlæger, og vores hjemmesider bliver hostet af Atea A/S og udvikles løbende af Valtech A/S og Mannov A/S. Disse personer og virksomheder har dermed har adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig.

Tavshedspligt m.v.

Du må ikke at videregive de oplysninger, som du kan se, når du er logget ind, medmindre oplysningerne er offentligt tilgængelige på hjemmesiden. Desuden må du kun bruge oplysningerne i forbindelse med, at du deltager i besøgshundeordningen.

Indsigt, berigtigelse og sletning

Vi behandler kun oplysningerne til de formål som er nævnt ovenfor, og vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er relevante og nødvendige for formålene.

Du har ret til bl.a.  at få oplyst hvilke oplysninger, vi behandler om dig, og til at få ændret forkerte oplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Du kan få mere information om de oplysninger, vi behandler om dig ved at henvende dig til TrygFonden. Kontakt kommunikationschef Michael Carlsen på tlf.: 29 49 46 85 eller mail: mc@tryghedsgruppen.dk.