Persondatapolitik for behandling af persondata relateret til ordningen TrygFonden Besøgshunde

Vi vil med denne persondatapolitik oplyse dig om, hvordan TrygFonden behandler personoplysninger i forbindelse med ordningen TrygFonden Besøgshunde.

Nedenfor kan du finde oplysninger om følgende:

 1. Dataansvarlig
 2. Hundeejere og besøgssteder
 3. Nyhedsbreve
 4. Når du besøger vores hjemmeside
 5. Brug af sociale medier
 6. Deltagelse i undersøgelser og konkurrencer
 7. Behandlingssikkerhed
 8. Hvem andre end TrygFonden kan se mine oplysninger
 9. Sletning
 10. Dine rettigheder
 11. Kontakt os

1. Dataansvarlig

Den dataansvarlige er: TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), CVR-nr. 10430410 Hummeltoftevej 49, 2830 Virum.

Hvis du vil have oplysning om, hvordan vi beskytter persondata i forbindelse med vores øvrige aktiviteter, kan du se vores persondatapolitikker på tryghed.dk, respektforvand.dk og hjertestarter.dk.

Vi vil med denne persondatapolitik oplyse om, hvordan vi behandler og beskytter persondata relateret til ordningen TrygFonden Besøgshunde.

2. Hundeejere og besøgssteder

Når du som hundeejer eller institution ansøger om at indgå i TrygFonden Besøgshunde, så behandler vi de oplysninger, som du oplyser i ansøgningsskemaet og eventuelle billeder, som du uploader. Hvis du giver os oplysninger telefonisk, pr. e-mail, via sociale medier, under session eller på anden vis, bliver de også behandlet, hvis de er relevante for din deltagelse i ordningen. Det samme gælder de oplysninger, som vi får fra dyrlæger og konsulenter i forbindelse med sessionen.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at administrere din deltagelse i besøgshundeordningen, herunder godkende dig/din hund/din institution til deltagelse i ordningen, løbende match mellem hundeejere/hunde og besøgssteder samt løbende kommunikation mellem og med de tilmeldte.

Vores grundlag for behandlingen er at kunne opfylde aftalen om deltagelse i ordningen (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b) samt en legitim interesse hos os i at kunne administrere, forbedre og kontrollere vores indsatser vedr. besøgshunde (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).

3. Nyhedsbreve

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller anden information fra os, så behandler vi de oplysninger, som du giver i tilmeldingen, fx e-mail.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne sende dig vores nyhedsbreve m.v.

Behandlingsgrundlaget er det samtykke, som du afgiver ved tilmeldingen til vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at ved at afmelde dig nyhedsbrevet via afmeldingsfunktionen i nyhedsbrevet. Herefter slettes dine oplysninger.

4. Når du besøger vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi oplysninger om dit besøg ud fra de oplysninger, din browser sender. Se mere herom i vores cookiepolitik.

5. Brug af sociale medier

Du kan læse mere om vores brug af de sociale medier her.

6. Deltagelse i undersøgelser, konkurrencer m.v.

Hvis du deltager i undersøgelser, konkurrencer m.v., så behandler vi de oplysninger, som du giver os i den forbindelse.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne gennemføre undersøgelserne og konkurrencerne.

Behandlingsgrundlaget er vores legitime interesse i at kunne administrere og afvikle undersøgelser og konkurrencer (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f). 

7. Behandlingssikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vedr. de persondata, vi behandler. De skal bl.a. sikre, at dine data ikke ændres, mistes eller kommer til uvedkommendes kendskab, og de omfatter fx firewall, websikkerhed, sikkerhedsopdateringer af servere, pc-arbejdspladser og netværksudstyr samt beskyttelse mod virus og uønskede programmer.

Vi har desuden autorisations- og adgangsbegrænsninger, der sikrer, at persondata kun kan tilgås af relevante medarbejdere, som desuden er underlagt tavshedspligt og instrueret i omgang med persondata.

Beskeder m.v., som du sender til os via vores hjemmesider er ikke krypterede, så du bør undlade at sende CPR-nr. eller følsomme personoplysninger.

8. Hvem andre end TrygFonden kan se mine oplysninger

Når du og din hund/besøgssted er godkendt til at deltage i ordningen, bliver følgende oplysninger videregivet til andre:

Hundeejer: På hjemmesiden offentliggør vi dit navn, by, oplysninger om din hund, evt. godkendelse til børn, navn på de besøgssteder I er tilknyttet, og de eventuelle billeder, som du har uploadet af din hund og dig. Andre besøgshundeejere og besøgssteder, som er godkendt og har login til hjemmesiden, vil desuden kunne se dine kontaktoplysninger samt beskrivelsen af dig. Videregivelsen sker i disse situationer på basis af en legitim interesse hos os i at kunne drive ordningen.

Besøgssteder: På hjemmesiden offentliggør vi stedets navn, adresse, beskrivelse, antal beboere, navn på besøgshundekoordinatoren samt de hunde, der er tilknyttet. Besøgshundeejere og andre besøgssteder, som er godkendt og har log-in til hjemmesiden, vil desuden kunne se besøgshundekoordinatorens kontaktoplysninger. Denne videregivelse sker på basis af en legitim interesse hos os i at kunne drive ordningen.

I forbindelse med session og godkendelse har vi tilknyttet eksterne dyrlæger og adfærdskonsulenter. Disse personer har i relevant omfang adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig, men er underlagt tavshedspligt.

Vi anvender også eksterne leverandører til bl.a. IT-drift og serviceydelser og til udvikling af vores webservices. I det omfang disse leverandører har adgang til vores persondata, er de underlagt tavshedspligt og/eller databehandleraftaler. 

9. Sletning

Vi behandler kun oplysningerne til de angivne formål, og de slettes, når de ikke længere er nødvendige for det formål, de er indsamlet til.

Vi arbejder med udgangspunkt i følgende konkrete slettefrister:

Oplysninger  Slettefrist
Inaktiv profil
1 år efter seneste aktivitet
Afmeldt hundeejer
2 år efter afmelding
Hundeejer afvist på session
1 år efter afvisning
Hundeejer på venteliste til session
2 år efter opskrivning på venteliste, med mindre hundeejer i mellemtiden tilmelder sig session
Eventuelle børneattester
Når børneattest er gennemgået og godkendt
Oplysninger der fremgår af e-mails, breve mv. Når de ikke længere er relevante for formålet
E-mails til udsendelse af nyhedsbrev
Ved afmelding af nyhedsbrev
Deltagelse i konkurrencer og undersøgelser Når konkurrencen eller undersøgelsen er afsluttet, medmindre der konkret er behov for at gemme oplysninger i længere tid

10. Dine rettigheder

Du har – med de gældende begrænsninger i henholdsvis databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen – følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt i personoplysningerne
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger og ufyldestgørende personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysningerne
 • Retten til at få begrænset personoplysningerne
 • Retten til dataportabilitet
 • Ret til indsigelse
  Du har ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor grundlaget for vores behandling er legitime interesser, som angivet ovenfor. Hvis du gør indsigelse, må TrygFonden ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Hvis du vil udnytte dine rettigheder, skal du henvende dig til TrygFonden. Vores kontaktdata kan du se nedenfor.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan se Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

10. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os:

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba)
CVR-nr. 10430410
Hummeltoftevej 49, 2830 Virum
Tlf.: 45 26 08 00
E-mail: info@trygfonden.dk

***

Persondatapolitikken bliver løbende ajourført og er senest opdateret den 20. juni 2024.