Forekomst af Giardia hos hunde

Der er for tiden øget opmærksomhed omkring parasitten Giardia, der forårsager diarré og opkast hos hunde.

Dyrlæge Pia Ammitzbøll, Skovshoved Dyreklinik

En del af opmærksomheden retter sig mod, at Giardia, i enkelte tilfælde, kan smitte mellem hunde og mennesker, dvs. kan være en zoonose. Giardia er en lille encellet organisme, som kan findes i hundens afføring, hvis den er smittet. Sygdommen smitter hyppigst fra hund til hund – kun to af de otte kendte underarter af Giardia er zoonoser, og smitten kan kun forekomme, hvis man indtager selve parasitten, eller fødevarer der er inficeret med parasitten.

Arbejder du med din hund som besøgshund, kan I møde mennesker med et svækket immunsystem. Derfor skal du efterleve vores retningslinjer for hygiejne, herunder at holde godt øje med din hund og blive hjemme, hvis du oplever tegn på sygdom, fx diarré, eller bliver opmærksom på, at din hund er smittet. Den kan godt være rask smittebærer. Vær særligt opmærksom på, at I begge er rene samt håndvask og håndhygiejne. Følg altid din dyrlæges anvisninger om, hvornår din hund er helt rask.

Din hund kan blive testet for Giardia hos dyrlægen. Da almindelige test ikke adskiller de zoonotiske fra de ikke-zoonotiske typer, antager man for en sikkerheds skyld, at der er en risiko for smitte mellem hund og menneske. Hvis hunden er smittet, skal den have en medicinsk behandling, der kan fjerne parasitten fra hundens tarmsystem. Derudover anbefales følgende tiltag:

  • Grundig håndvask efter kontakt med hunden eller dens afføring
  • Rengøring af hundens omgivelser, tæpper og legetøj. Det er vigtigt, at tingene tørrer efter rengøring, da parasitten har det bedst i fugtige miljøer
  • Daglig vask af hundens mad- og vandskål og efterfølgende skoldning med kogende vand
  • Vask af hundens pels med Klorhexidin shampoo i begyndelsen af behandlingsperioden og efter endt medicinsk behandling.

 

Yderligere spørgsmål

Er Giardia årsagen til hundens diarre? 
Giardia kan forårsage diarre hos hund, men kan også være et lejlighedsfund man gør, når hunden undersøges for andre sygdomme. 

Hvornår er tilstanden behandlingskrævende? 
Hos den klinisk raske hund med en rask ejer, kan man undlade at behandle parasitten, men i stedet koncentrere sig om at stabilisere og forbedre hundens generelle tarmsundhed. Man skal dog være opmærksom på, at hunden så stadig kan smitte andre hunde, hvilket er uhensigtsmæssigt. Hos den klinisk syge hund, vil en parasitkur ofte indgå som en del af behandlingen. Behandling anbefales også hvis hunden er i kontakt med immunsvækkede individer.

Skal alle hunde screenes med henblik på at behandle syge dyr? 
Da parasitten overføres via afføring, vil en hund med diarre-kontaminering af pels og snudeomgivelser - og i værste fald diarre indendøre - potentielt udgøre en større smitterisiko end en hund uden diarre. Screening af raske dyr kommer hyppigst på tale i husstande med flere hunde, hvor der ses gentagen re-infektion med Giardia hos en eller flere af hundene, eller i husstande med immunsvækkede beboere.

Er testen sikker? 
Der er risiko for både falsk positive og falsk negative testresultater. Testresultatet sammenholdes med hundens kliniske symptomer og må, om nødvendigt, gentages for at komme frem til en endelig konklusion. Risikoen for et forkert testresultat afhænger bland andet af typen- og antallet af prøver, der bliver udført.

Hvor smitsom er Giardia? 
Parasitten kan smitte mellem hunde og enkelte af undertyperne til mennesker (zoonose). Den zoonotiske risiko anses for at være lille ved opretholdelse af god hygiejne i forbindelse med håndtering af hunden, afføring fra hunden, madskåle, snore og lignende. Under andre forhold end danske, spiller kontaminering af drikkevand sandsynligvis en rolle i smittespredning. Immunsvækkede personer er i øget risiko, hvorfor en TrygFonden Besøgshund ikke må besøge, før den er erklæret fri for parasitten. 

Kan man desinficere omgivelserne tilstrækkeligt? 
Noget tyder på, at højtryksrens med varmt vand kan reducere antallet af cyster i omgivelserne. Efterfølgende tørring er vigtig. 

Vores retningslinjer i forhold til behandling af Giardia-infektion hos en TrygFonden Besøgshund, er baseret på de europæiske anbefalinger (ESCCAP: European Scientific Counsel Companion Animal Parasites) senest opdateret i februar 2018.  Vi holder løbende øje med udviklingen og justerer efter gældende konsensus.