Hvorfor må besøgshunde ikke fodres med råt foder?

TrygFonden Besøgshunde må ikke fodres med foder, der indeholder råt kød eller andet ikke-varmebehandlet materiale fra dyr.

Iben Meyer, dyrlæge og phd,

Ønsker du at læse nedenstående artikel i PDF-format med kildehenvisninger, kan du downloade den her. 

Grunden til dette er, at der er en risiko for, at hunde, der fodres med råt kød, kan overføre sygdomsfremkaldende bakterier til de personer, der modtager besøg af hundene. Det peger adskillige videnskabelige artikler nu på. Den øgede risiko skyldes, at:

  1. hunde på råt foder udskiller flere sygdomsfremkaldende bakterier og kan udskille dem i flere uger efter fodring.
  2. det er det rå foder, der indeholder flere sygdomsfremkaldende bakterier.
  3. hunde kan overføre sygdomsfremkaldende bakterier til mennesker.

I denne artikel kan du læse mere om disse resultater.

Hunde på råt foder udskiller flere bakterier 

Det er flere gange blevet påvist, at hunde, der får råt foder, udskiller signifikant flere sygdomsfremkaldende bakterier i deres afføring. Derved øges risikoen for, at hundene smitter andre individer (hunde eller mennesker) i deres omgivelser. Her følger nogle eksempler:

En undersøgelse foretaget i Canada sammenlignede en gruppe forsøgshunde, der fik råt foder indeholdende Salmonella med en gruppe forsøgshunde, der fik foder uden Salmonella. Af den første gruppe (med Salmonella) udskilte næsten halvdelen af hundene bakterien i deres afføring, mens ingen i den anden gruppe (uden Salmonella) gjorde det. Forskerne fandt, at nogle hunde begyndte at udskille Salmonella allerede efter en dag, mens andre først begyndte efter en uge. Og der var også forskel på, hvor længe hundene udskilte bakterien: nogle hunde gjorde det kun nogle få dage, mens andre udskilte bakterien i over en uge.

Andre studier af familiehunde har tilsvarende vist en sammenhæng mellem Salmonella i hundenes afføring og fodring med råt foder. I en undersøgelse af afføring fra 42 hunde, der fik råt foder, samt fra 49 hunde, der fik ikke-råt foder fandt man således Salmonella i 14% af afføringsprøverne fra råt-fodrede hunde, mens ingen af de hunde, der fik ikke-råt foder, udskilte Salmonella.

For nylig har et britisk studie også vist en signifikant sammenhæng mellem fodring med råt foder og forekomsten af visse antibiotika-resistente E. coli-bakterier i afføringen fra 73 sunde labrador retriever-hunde (udstillingshunde). Denne sammenhæng er også tidligere påvist i et Canadisk studie.

Ingen af hundene i disse studier blev syge af deres foder, men det kan sagtens ske. Til trods for deres stærke enzymapparat i mund og svælg, og de ofte meget aktive bakterier i mave- og tarmsystemet, kan hunde godt blive syge med diarré af at æde foder, der indeholder bakterier som Salmonella, Campylobacter eller sygdomsfremkaldende typer af E. coli. Ligesom for mennesker, har unge, gamle og immunsvækkede hunde større risiko for at blive syge af bakterierne.

Tilsammen fortæller disse undersøgelser os tre vigtige ting:

  1. Hunde, der får foder, der indeholder sygdomsfremkaldende bakterier, kan udskille disse bakterier i afføringen og dermed udgøre en smitterisiko for andre hunde eller mennesker i deres omgivelser.
  2. Hunde kan udskille Salmonella op mod 14 dage efter, at de har indtaget et foder, der indeholder Salmonella. De udskiller muligvis endnu længere, hvis de jævnligt fodres med foder, der indeholder Salmonella.
  3. Man kan ikke nødvendigvis se på sin hund, at den udgør en smitterisiko. Den kan sagtens være rask og samtidig udskille smitsomme bakterier.

Der findes flere bakterier i råt foder

Der findes store mængder af sygdomsfremkaldende bakterier i råt foder, og nogle af disse bakterier er resistente over for antibiotika. Et svensk forskerteam undersøgte for nyligt råt hundefoder for tilstedeværelsen af bakterier af typen Escherichia coli (E. coli), som findes i tarmen på pattedyr og fugle. Forskerne tog 39 prøver fra 8 forskellige frosne produkter baseret på råt fjerkræ. Der var E. coli i alle 39 prøver. I 9 prøver (23%) fandt forskerne tillige den resistente E. coli-bakterie. Disse E. coli kan hos både hund og menneske føre til alvorlig sygdom, som er svær at behandle. Men de kan også forværre andre sygdomme, der kræver antibiotika-behandling. Dette fordi E. coli kan udskille enzymer, der nedbryder antibiotika.

Hvad med ikke-råt hundefoder og bakterier til sammenligning? Ikke-råt hundefoder kan i sjældne tilfælde indeholde bakterier, men det er flere gange blevet vist, at råt foder indeholder signifikant flere sygdomsfremkaldende bakterier end ikke-råt hundefoder. Fx undersøgte amerikanske forskere over en periode på to år mere end 1000 prøver fra ikke-råt tør- og vådfoder samt råt foder og ikke varmebehandlede godbidder. Ud af 480 prøver af ikke-råt foder var der kun 2 prøver, der indeholdt sygdomsfremkaldende bakterier (Salmonella og Listeria). Ud af 576 prøver af råt foder var der 87 prøver, der indeholdt sygdomsfremkaldende bakterier (også Salmonella og Listeria).

I et andet studie blev 20 forskellige produkter med råt foder undersøgt sammen med 4 ikke-rå produkter (2 dåsefoder, 2 tørkost). Hvert produkt blev indkøbt 4 gange med flere måneders mellemrum, og der blev taget flere prøver fra hver pakning. Man fandt, at næsten halvdelen (47,6%) af produkterne med råt kød indeholdt Salmonella enterica i mindst én prøve. Der blev ikke fundet Salmonella i produkterne uden råt kød. Salmonella enterica er den mest almindelige årsag til Salmonella-forårsaget mave-tarminfektion hos mennesker. 

Hunde kan overføre bakterier til mennesker 

Hunde kan smitte mennesker med diverse bakterier (og parasitter). Sygdomme, der kan overføres mellem mennesker og dyr kaldes for zoonoser. Hvis hundene udskiller zoonotiske bakterier i deres afføring, vil bakterierne med stor sandsynlighed også findes i hundenes omgivelser samt i deres mund og pels, da hunde bruger munden til at gøre sig selv rene med.

Der er da også flere videnskabelige undersøgelser, der viser en sammenhæng mellem udskillelse af zoonotiske bakterier som Salmonella og Campylobacter fra hunden og sygdom hos mennesker i hundens omgivelser: I en videnskabelig gennemgang af fire store Salmonella- udbrud i tre amerikanske dyrehospitaler og et dyreinternat er det blevet tydeliggjort, at hunde og katte med Salmonella udgør en smittekilde for mennesker, og at smitte kan ske via de omgivelser, hvori dyrene færdes.

En dansk undersøgelse kiggede på forekomsten af forskellige Campylobacter-typer hos hunde og katte, der boede hos patienter med Campylobacter-infektion. Undersøgelsen påviste muligheden for smitte fra hund til menneske, selvom den også viste, at det ikke sker så ofte.

Et studie fra Barbados peger derimod på hunden som en væsentlig smittekilde for Campylobacter-infektion hos mennesker. Og to argentinske studier har vist, at hunden også kan være smittekilde for sygdomsfremkaldende E. coli.

Er det farligt for mennesker?

Der er således ingen tvivl om, at hunde kan smitte mennesker med nogle af de bakterier, som de kan få med råt foder og derefter udskille i afføringen. Dette er i de fleste tilfælde ikke et stort problem for sunde og raske mennesker. Men mange videnskabelige artikler og rapporter fraråder at give råt foder til hunde, der bruges til besøg hos unge, ældre og personer med svækket immunsystem som følge af anden sygdom, alder, dårlig ernæringsstand eller lignende. Disse grupper har ikke bare større risiko for at blive syge, hvis de møder smitte. De vil også typisk blive langt mere alvorligt syge, hvis de bliver smittet. 

Note: BARF (Bone And Raw Food) er den bedst kendte type af råt foder, men TrygFondens forbehold gælder alle typer foder og godbidder, som er baseret på rå (ikke varmebehandlede) produkter fra dyr. Forbeholdet gælder således også frysetørrede eller lufttørrede foder/snackprodukter, som ikke er varmebehandlet.

Læs ovenstående blog-indlæg inklusiv kildehenvisninger i PDF-format.