Forskning: "Optimale hundebesøg"

Hvordan ser et optimalt besøg med en besøgshund egentlig ud? Skal det holdes så simpelt som muligt, eller bør kompleksiteten øges?

Forskningsprojektet "Optimale hundebesøg" (2015-2018), der udsprang af resultaterne fra projektet "Besøgshunde - gavner de og hvordan" (2010-2013), havde som fokus at undersøge, om mere aktiv og intens aktivitet med hunden har større effekt end ”almindelige” besøg, og hvilke elementer i et besøg personer med demens reagerer mest optimalt på.

Der er taget specifikt højde for borgerens grad af funktionsnedsættelse (fx demens), og der er i større grad brugt mål for livskvalitet og trivsel. Da der har været højere krav til hundens indsats under besøget, er der blevet observeret nøje på denne, således at hundenes trivsel var i højsædet.

Den første artikel fra arbejdet er publiceret. I forsøget blev 174 plejehjemsbeboere tilfældigt tildelt 12 10-minutters besøg (to om ugen). Beboerne fik enten almindelige hundebesøg, hundebesøg med ekstra aktivitet eller besøg med ekstra aktivitet men uden hund. Der blev målt på frekvens og varighed af beboernes interaktioner med hunden og hundeføreren.

Projektets konklusioner

Følgende forskere er tilknyttet projektet:

  • Seniorforsker, PhD, Karen Thodberg
  • Forsker Janne Winther Christensen
  • Professor Dr. Med. Poul Videbech
  • Lektor, PhD, Tia G. B. Hansen