Politik om råt foder

TrygFondens besøgshunde må ikke fodres med råt kød – også kendt som BARF

Hunde, der får foder, der indeholder råt kød, kan ikke indgå i TrygFondens besøgshundekorps. Råt foder bliver i mange sammenhænge omtalt som BARF (Bone And Raw Food) men dækker over alle former for foder, hvori der indgår rå produkter, der stammer fra dyr.

Når besøgshundene er ude at skabe glæde på institutioner over hele landet, er det vigtigt, at både beboere, plejepersonale og besøgshundeejere kan være sikre på, at alle eventuelle risici er minimeret så meget som muligt. Det gælder bl.a. eventuelle sundhedsrisici ved kontakt med hundene.

TrygFonden udtaler sig ikke om de ernærings-mæssige fordele eller ulemper ved brugen af BARF-foder

Flere studier peger på, at hunde, der fodres med råt foder, udskiller sundhedsskadelige bakterier som salmonella, campylobacter og E.coli i deres afføring efterfølgende. Og de kan udskille bakterien i forholdsvis lang tid, efter de har spist foderet. Hunde, der fodres med fx tørfoder, udskiller sjældent eller aldrig salmonella i deres afføring. Heller ikke selvom de har fundet en mus eller været med på jagt.

Med det kendskab man har til smittespredning og til hundes adfærd, må det formodes, at bakterierne vil findes ikke bare i hundens afføring men også på hundenes pels, poter og andre steder i hundens umiddelbare omgivelser. Derfor vil eksempelvis ældre beboer på et plejehjem altså have risiko for at få overført eventuelle bakterier.

For raske, sunde mennesker vil dette ikke udgøre en risiko. Men for mennesker med et svækket immunsystem, grundet for eksempel alder, dårlig ernæringsstand, manglende appetit, manglende motion og ikke mindst sygdom generelt, er der risiko for, at en eventuel smitte kan få alvorlige konsekvenser.

Derfor kan hunde der fodres med råt kød ikke kan være en del af TrygFonden Besøgshunde.

Forskning i BARF-fodring

Vil du vide mere om forskningen bag vores beslutning om, at TrygFonden Besøgshunde ikke må fordres med råt kød?

Mere viden om vores politik om fodring med BARF

 • Hvad tæller som råt foder?
  Med råt foder/BARF-type diæt menes alle former for foder, der er helt eller delvist baseret på råt kød, herunder både frisk råt foder og fryse- og lufttørret færdigfoder. Princippet gælder også, hvis hunden får råt kød, der er beregnet til menneskeføde, som heller ikke altid er salmonellafrit. Foder af denne type må hverken gives som måltider eller som godbidder. Forbuddet gælder ikke fodring med rå grøntsager.
 • Min hund er ikke syg. Kan den stadig smitte andre?
  For flere af de bakterier, der vil være sygdomsfremkaldende for mennesker, vil hundene selv i mange tilfælde være upåvirkede af smitten. Derfor kan hundene altså være bærere af smitten, selvom de virker sunde og raske og dermed risikere at smitte mennesker med et svækket immunsystem.
 • Hvordan sikrer jeg, at min hund ikke smitter andre?

  Hunde vil kunne medføre en smitterisiko. Det samme gælder mennesker. Men med de rette forholdsregler og sund fornuft kan disse risici mindskes betydeligt. Ud over forbud mod fodring med råt kød, lyder forholdsreglerne bl.a. på information og grundig hygiejne.

  Derfor bliver alle hundeejere og kontaktpersoner i TrygFonden Besøgshunde informeret om gode hygiejneregler: fx skal både ejer og hund være raske og rene, når de tager på besøg, og de opfordres til hyppig håndvask og brug af håndsprit under besøgene. Der bliver udleveret håndsprit som en del af ”uniformen”.