Tilvænning af hunden, der er utryg ved lyde

Hvis din hund er blevet utryg ved eller reelt bange for visse lyde, er det vigtigt, at du hurtigt forsøger at løse problemet, og at du griber tilvænningen til lyde rigtigt an.

Når en hund er påvirket af en negativ følelse, fx angst i forbindelse med lyde, er hundens hjerne og nervesystem i konstant alarmberedskab, der sikrer, at hunden reagerer vagtsomt eller frygtsomt på alt, hvad hjernen har registreret som farligt på grund af tidligere negative oplevelser. Det kan være hensigtsmæssigt i forhold til visse lyde, men det er meget uhensigtsmæssig, når det handler om lyde, der omgiver den i et normalt liv. 

Hvis hundens hjerne ikke får den rette hjælp til at skifte følelse fra ubehag og angst til neutralitet eller positivitet, vil lydangsten forværres, fordi hunden igen og igen bliver bekræftet i den negative følelse. Derved kan der opstå generalisering, så den bliver bange for flere lyde og for lavere lyde. Og så kan det hurtigt blive et problem, der kan ødelægge jeres hverdag sammen.

Professionel adfærdsbehandler eller egen træning

Afhængigt af hvor stort problemet er, kan det være nødvendigt at kontakte en professionel adfærdsbehandler, der kan hjælpe dig i hvert fald med den første og sværeste del af tilvænningstræningen. Specielt i forhold til lydangst for ukontrollable lyde (altså lyde, du ikke kan påvirke, ændre volumen på eller reelt fjerne), som fx skud, fyrværkeri eller tordenvejr. En adfærdsbehandler har stor viden om stressmekanismer og kan hjælpe dig til den optimalt afmålte tilvænning, så du er sikret den bedste tilvænningsstart. 

Reagerer din hund kun lettere utrygt på hverdagslyde som fx en dør, der smækker, eller at du taber en metaldåse på gulvet, er der flere muligheder for selv at gennemføre tilvænningstræning med et godt resultat.

Tilvænning tager tid

Når oplevelsen af utryghed eller angst ved en eller flere lyde har sat sig i hunden, starter tilvænningstræningen ”i minus”. Og det første, der skal ske, er, at hunden skal lære at blive neutral over for (ligeglad med) lydene. Først derefter kan den lære at forbinde lyden med en positiv følelse (glæde og forventning).

Det er vigtigt at forstå, at tilvænningen til lyde ikke er en træning, som fx at lære sin hund en øvelse som sit eller gå pænt i snor. Ved almindelig træning er hunden neutral og uden forhåndsindtryk. Og input til indlæring kommer udefra via positiv forstærkning, fx godbidder.

I tilvænning til lyde står du med en hund, hvis hjerne allerede er overbevist om, at noget er ubehageligt eller ligefrem angstprovokerende. Altså en hund, hvor du skal hjælpe den med at skifte sit negative erfaringsgrundlag ud med et neutralt eller ligefrem positivt. Det tager tid og kræver tålmodighed fra din side. Til sammenligning med mennesker kunne det være en situation, hvor en person, der er bange for krybdyr, skal ende med at stå med en slange i hænderne eller rundt om halsen – og vel at mærke ikke have for høj puls, imens slangen bliver håndteret.

Varigheden af tilvænningen og resultatet afhænger af mange faktorer:

  • Hvilken race/blanding er hunden? Nogle racer/blandinger er avlet med en mere sensitiv og ”skrøbelig” personlighed end andre. Og derfor er deres reaktion ofte voldsommere end reaktionen fra en selvsikker race.
  • Hvor lang tid har hunden været usikker/bange? Jo længere tid og jo flere gange hundens nervesystem har haft en negativ reaktion på lyde, jo længere tid vil det tage at hjælpe den med at opleve lydene som mindre angstprovokerende.
  • Hvor gammel var hunden, da den blev usikker/bange for første gang? Jo yngre hunden er, når den bliver bange første gang, jo voldsommere har dens nervesystem reageret. Tidlige oplevelser sætter sig dybere.
  • Hvor utryg eller bange er hunden? Det er normalt, at din hund reagerer (fx trækker sig væk) ved en pludselig høj lyd, fx et tabt grydelåg, men den skal hurtigt blive ok igen. Hvis din hund derimod flygter og gemmer sig i lang tid efter, at den har oplevet lyden, tyder det på, at nervesystemet er for voldsomt belastet.

I vejledningen nedenfor kan du læse om, hvordan du nænsomt og sikkert tilvænner en hund, der er usikker over for høje og pludselige lyde til at være i ro med disse lyde. 
Du skal dog hele tiden være opmærksom på din hund. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt tilvænningen virker efter hensigten, eller du kan se, at det bliver værre, så rådes du til at søge professionel hjælp.

Download vejledning

Læs om, hvordan du nænsomt og sikkert tilvænner en hund, der er usikker over for høje og pludselige lyde til at være i ro med disse lyde.