Toftehaven

SØGER IKKE HUNDE
Toftehaven

Plejen er tilrettelagt efter principperne for Leve-bo miljøer. Pricipperne for Leve-bo miljøerne tager afsæt i beboernes individualitet og selv- og medbestemmelse, det vil sige at plejen tilrettelægges efter beboernes behov, ønsker og vaner. Toftehavens værdisæt: •Vi har rammer og en atmosfære, som sikrer beboeren et trygt hjem og giver den enkelte mulighed for at opretholde kontakten med familien og kommunes øvrige borgere. •Sikre beboerne vilkår, der tilgodeser selvbestemmelse og aktivitet samtidig med, at behovet for behandling, pleje og omsorg dækkes. Vi har en træningsassistent som laver aktiviteter med beboerne som fx stolegymnastik, kreativt værksted, filmklub mm.

Beboere

65 beboere

  • Ældre og demente (plejecentre)

Ansvarlig

Arktivitetsmedarbejder

Henriette Eliasen

Toftehaven

Nygårdsvej 35, 2750 Ballerup

Toftehaven plejecenter får besøg af