Demenstilbuddet Borupvænget

SØGER HUNDE
Demenstilbuddet Borupvænget

Vi er et dagtilbud til demente borgere der bor i eget hjem. De kommer alle hos os en til flere gange om ugen alt efter ønsker og behov. Vi har i dagligdagen fokus på at vedligeholde færdigheder via den træning og aktivitet vores demente borgere deltager i. Der er samtidig en stor del af vores borgere der har en ægtefælle, som kan have brug for aflastning i en ofte kompleks hverdag. Vi er i vores demenstilbud opmærksomme på at skabe gode meningsfulde stunder for vores demente borgere. Vi bruger fx meget tid i vores campingvogn, der holder i baghaven, motion i det fri, besøg af en dagplejemor mm. Mange af vores demente borgere har eller har haft en hund, og derfor ønsker vi at starte op med at få besøg af en besøgshund.

Beboere

8 beboere

  • Ældre og demente (plejecentre)

Ansvarlig

Sosuassistent

Christina Jensen

Demenstilbuddet Borupvænget

Gl. Hobrovej 138, 8920 Randers NV