Særligt om COVID-19

TrygFonden genåbner for hundebesøg.

Opdateret 31. januar 2022

TrygFonden genåbner for aktiviteter i regi af besøgshundeordningen med den vigtige klausul, at det er den enkelte institutionsleder, der skal tage stilling til, om besøgshundeteamet kan inviteres indenfor.

lyset af myndighedernes seneste udmeldinger ser vi os desværre nødsaget til at lukke for alle aktiviteter i regi af TrygFonden Besøgshunde. Vi forventer at genåbne for besøgsaktiviteter d. 1. februar 2022.

Sundhedsmyndighederne anbefaler - i lyset af den aktuelle smittespredning - at alle besøgende på plejehjem og -boliger samt sociale tilbud fortsat bærer mundbind eller visir samt har gyldigt coronapas. I TrygFonden følger vi myndighederne tæt, og derfor er deres anbefalinger rettesnor for vores retningslinjer. 

Se i øvrigt vigtige links nedenfor.

Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger og retningslinjer for besøg: 
Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem mv. og i hjemmeplejen - Sundhedsstyrelsen


Mennesker med demens er særligt sårbare i forhold til den aktuelle smittefare. Læs mere her fra Alzheimerforeningen.

Læs om Coronavirus og kæledyr her: Den Danske Dyrlægeforening om Coronavirus og kæledyr 

 
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte TrygFonden på 45260800 eller hund@trygfonden.dk