Persondatapolitik for TrygFonden Besøgshunde

Vi vil med denne persondatapolitik oplyse dig om, hvordan TrygFonden behandler personoplysninger i forbindelse med ordningen TrygFonden Besøgshunde.

Nedenfor kan du finde oplysninger om følgende:

  1. Dataansvarlig
  2. Hundeejere og besøgssteder
  3. Nyhedsbreve, cookies og statistik
  4. Behandlingssikkerhed
  5. Hvem andre end TrygFonden kan se mine oplysninger
  6. Din tavshedspligt 
  7. Sletning
  8. Dine rettigheder
  9. Kontakt os
  10. Klage

1. Dataansvarlig

Den dataansvarlige er: TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), Hummeltoftevej 49, 2830 Virum.

2. Hundeejere og besøgssteder

Når du som hundeejer eller institution ansøger om at indgå i TrygFonden Besøgshunde, så behandler vi de oplysninger, som du oplyser i ansøgningsskemaet og eventuelle billeder, som du uploader. Hvis du giver os oplysninger telefonisk, pr. e-mail, via sociale medier, under session eller på anden vis, bliver de også behandlet, hvis de er relevante for din deltagelse i ordningen. Det samme gælder de oplysninger, som vi får fra dyrlæger og konsulenter i forbindelse med sessionen.

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at administrere din deltagelse i besøgshundeordningen, herunder godkende dig/din hund/din institution til deltagelse i ordningen, løbende match mellem hundeejere/hunde og besøgssteder samt løbende kommunikation mellem og med de tilmeldte.

Vores grundlag for behandlingen er at kunne opfylde af aftalen om med deltagerne i ordningen samt en legitim interesse hos os i at kunne administrere, forbedre og kontrollere vores indsatser vedr. besøgshunde.

For hundeejere, som ønsker at blive godkendt til besøg hos børn, behandler vi CPR-nr. med det formål at kunne indhente en børneattest. Når børneattesten er set og en evt. godkendelse til børn er noteret, slettes CPR-nummer og børneattest. Grundlaget for denne behandling er et særskilt samtykke, som til enhver tid kan tilbagekaldes ved at kontakte sekretariatet (se pkt. 9).

3. Nyhedsbreve, cookies og statistik

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller anden information fra os, så behandler vi de oplysninger, som du giver i tilmeldingen, fx e-mail. 

Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne sende dig vores nyhedsbreve m.v. 

Behandlingsgrundlaget er det samtykke, som du afgiver ved tilmeldingen. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at afmelde dig nyhedsbrevet via afmeldingsfunktionen i nyhedsbrevet eller ved at skrive til os, hvorefter dine oplysninger slettes.

Herudover behandler vi oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside ud fra de oplysninger din browser sender. Se mere herom i vores cookiepolitik.

4. Behandlingssikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vedr. de persondata, vi behandler. De skal bl.a. sikre, at dine data ikke ændres, mistes eller kommer til uvedkommendes kendskab, og de omfatter fx firewall, websikkerhed, sikkerhedsopdateringer af servere, pc-arbejdspladser og netværksudstyr samt beskyttelse mod virus og uønskede programmer. Vi har desuden autorisations- og adgangsbegrænsninger, der sikrer, at persondata kun kan tilgås af relevante medarbejdere, som desuden er underlagt tavshedspligt og instrueret i omgang med persondata.

Beskeder m.v., som du sender til os via vores hjemmesider er ikke krypterede, så du bør undlade at sende CPR-nr. eller følsomme personoplysninger.

5. Hvem andre end TrygFonden kan se mine oplysninger

Når du og din hund/besøgssted er godkendt til at deltage i ordningen, bliver føl-gende oplysninger videregivet til andre: 

Hundeejer: På hjemmesiden offentliggør vi dit navn, by, oplysninger om din hund, evt. godkendelse til børn, navn på de besøgssteder, I er tilknyttet, og de eventuelle billeder, som du har uploadet af din hund og dig. Andre besøgshundeejere og besøgssteder, som er godkendt og har log-in til hjemmesiden, vil desuden kunne se dine kontaktoplysninger, godkendelse til børn samt beskrivelsen af dig.

Besøgssteder: På hjemmesiden offentliggør vi stedets navn, adresse, beskrivelsen, antal beboere, navn på besøgshundekoordinatoren samt de hunde, der er tilknyttet. Besøgshundeejere og andre besøgssteder, som er godkendt og har log-in til hjemmesiden, vil desuden kunne se besøgshundekoordinatorens kontaktoplysninger.

I forbindelse med session og godkendelse har vi tilknyttet eksterne dyrlæger og adfærdskonsulenter. Desuden bliver vores hjemmesider hostet og udviklet af eksterne leverandører. Disse personer og virksomheder har adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig, men er underlagt tavshedspligt og relevante databehandleraftaler.

6. Din tavshedspligt

Du må ikke videregive de oplysninger, som du kan se, når du er logget ind, medmindre oplysningerne er offentligt tilgængelige på hjemmesiden. Desuden må du kun bruge oplysningerne i forbindelse med, at du deltager i besøgshundeordningen.

7. Sletning

Vi behandler kun oplysningerne til de angivne formål, og de slettes, når de ikke længere nødvendige for det formål, de er indsamlet til.

8. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Bl.a. har du ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig, du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har i særlige tilfælde ret til en tidligere sletning af oplysninger om dig, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset og ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Hvis du vil udnytte dine rettigheder, skal du henvende dig til TrygFonden. Vores kontaktdata kan du se nedenfor.

9. Kontakt os

Kontakt vores sekretariat på tlf. 45 26 08 14 - eller se de nærmere kontaktdata på hjemmesiden.

10. Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan se mere på datatilsynet.dk.

***

Persondatapolitikken bliver løbende ajourført og er senest opdateret den 8. juli 2019.