Er du klar til at komme til session?

For at blive en del af TrygFonden Besøgshunde, skal du optages på en af vores sessioner. Ved du, hvad det kræver af dig og din hund at blive optaget? Tag vores quiz, og se om I er klar til at komme til session.

 • Er du klar til at komme til session?
 • Hvad er din rolle som besøgshundeejer?

  Rollen som besøgshundeejer er mere aktiv, end de fleste tror. Det er et arbejde med mennesker i lige så høj grad som med hunden.

  Når I kommer på besøg, kan der være mange, der gerne vil have kontakt med din hund. Mange forskellige mennesker. Det er vigtigt at have blik for, hvordan man bedst hjælper den kontakt i gang.

  Nogle gange skal du selv spørge borgeren, om de ønsker at sige goddag. Nogle gange skal du hjælpe borgeren med at nå hunden. Andre gange er der mange, der gerne vil snakke på en gang. Midt i dette er det selvfølgelig dit ansvar at passe godt på din hund.

   

  Hvad er din rolle som besøgshundeejer?

  Rigtigt!

  Du er faktisk også besøgsven, og din rolle er lige så vigtig som din hunds. Ofte skal borgernes kontakt til din hund hjælpes i gang, og det kan være svært.

  Forkert.

  Når du er på besøg med din hund, er det vigtigt, at du er aktiv og opsøgende, og har forståelse for de mennesker, I besøger. Samtidig skal du passe på din hund, og derfor afhænger besøgets længde af, hvornår din hund og beboerne bliver trætte - og det er forskelligt fra gang til gang.

 • Hvor ofte og hvor længe skal I tage på besøg?

  Selv om det ser hyggeligt ud - og ofte er meget hyggeligt og rart at være på besøg - så er det et arbejde for hunden.

  Der er fremmede lugte og mennesker, mange, der tager om den og kigger på den, og samtidig holder den øje med dig og med, hvordan du har det. Det er dit ansvar at passe på din hund og sige tak for i dag i god tid, så hunden ikke lider overlast. 

  Jeres besøg bliver vigtige for beboerne, og det er et samarbejde med besøgsstedet. Derfor er det bedst, hvis I kan komme mindst to gange om måneden, og meget gerne en gang om ugen.

  Hvor ofte og hvor længe skal I tage på besøg?

  Rigtigt!

  Det er rigtig fint at kunne besøge mindst hver 14. dag. Det sikrer regelmæssighed for din hund og for dem, I besøger. Og du skal holde øje med din hund. Når den er træt, skal I sige tak for i dag. Det er bedre med et kort og godt besøg end et langt besøg, hvor hunden bare ligger på gulvet og ikke vil snakke.

  Ikke helt.

  Det er vigtigt at besøge regelmæssigt og ikke for sjældent. Det er bedst at besøge mindst hver 14. dag, men hvis man kan komme en gang om ugen, er det endnu bedre. Det sikrer regelmæssighed både for din hund og for dem, I besøger. Og når din hund er træt, skal I sige tak for i dag. Det er bedre med en kort og godt besøg end et langt besøg, hvor hunden bare ligger på gulvet og ikke vil snakke.

 • Hvordan kommer du i gang med at besøge med din hund?

  Når du og din hund bliver godkendt som besøgshundeteam gennem TrygFonden, bliver jeres profil på besøgshunde.dk synlig. Det betyder, at godkendte besøgssteder kan finde jer, når de leder efter besøgshunde.

  Det kan være, at du bliver kontaktet og spurgt, om I vil komme på besøg. Men det kan også være, at du har lyst til at besøge et bestemt sted og selv kontakte stedet. Begge dele er helt fint. 
  I finder hinanden gennem jeres profiler baseret på, hvor I bor, og hvor langt du vil køre. Og på baggrund af jeres beskrivelser.

  Alle besøgssteder på hjemmesiden er godkendt til besøg. Det betyder, at de har en kontaktperson, der kender til ordningen og som er ansvarlig for, at I bliver sat godt i gang. Det er vigtigt for det samarbejde, I skal have omkring hundebesøgene.

  Hvordan kommer du i gang med at besøge med din hund?

  Rigtigt!

  Begge dele er fint. Og har du brug for hjælp, kan du altid kontakte TrygFonden.

  Forkert.

  Det er vigtigt, at I kun besøger godkendte besøgssteder. De kender deres beboere og har mulighed for at skabe de bedste rammer omkring besøgene. Men det er også vigtigt, at du ikke kun venter på at blive kontaktet af et besøgssted. Du kan også selv tage kontakt - eller du kan tage fat i TrygFonden. Så kan vi hjælpe dig i gang.

 • Hvad er det første, der skal ske, når du har fået kontakt til et besøgssted?

  Inden I kommer rigtigt i gang, er det vigtigt at du og kontaktpersonen på besøgsstedet har et møde. Det er vigtigt, at du føler dig godt taget imod, at du ved, hvem I skal besøge, og hvem I skal holde jer fra. Og særligt, at du ved, hvem du skal gå til, hvis du har spørgsmål.

  Det er et samarbejde mellem dig og besøgsstedet, som skal bygges op for at blive til glæde for alle parter.

  Hvad er det første, der skal ske, når du har fået kontakt til et besøgssted?

  Rigtigt!

  Et godt samarbejde med besøgsstedet er meget vigtigt for besøgenes succes. Der skal være nogen, der planlægger besøgene og tager godt imod dig og din hund. Og der skal være nogen, som du kan gå til, hvis du har spørgsmål om stedet.

  Forkert.

  Det er vigtigt, at du har god kontakt og et godt samarbejde med personalet på besøgsstedet. Der skal være nogen, der planlægger besøgene og tager godt imod dig og din hund, og der skal være nogen, som du kan gå til, hvis du har spørgsmål om stedet. Derfor er det vigtigt, at du først kontakter besøgshundekoordinatoren, og du besøger det samme sted regelmæssigt.

 • Hvad er TrygFondens primære retningslinjer?

  Det er vigtigt at have en sund og rask besøgshund. For hundenes trivsel og borgernes tryghed har vi indført nogle retningslinjer, som hundene og deres ejere skal følge.

  En besøgshund må ikke få nogen form for råt kød. Hverken som foder eller godbidder. Det skyldes risiko for smitte til sårbare beboere. Råt kød og foder bliver i mange sammenhænge omtalt som BARF (Bone And Raw Food), men dækker over alle former for foder, hvori der indgår rå produkter, der stammer fra dyr.

  En besøgshund skal undersøges af egen dyrlæge årligt,  og den skal være gyldigt vaccineret mod Hundesyge, Parvovirus, Leverbetændelse og Parainfluenza (den virusbaserede kennelhoste).

  En besøgshund må ikke være under to år eller over 10 år, når den bliver optaget i besøgshundekorpset.

   
  Video poster

  Hvad er TrygFondens primære retningslinjer?

  Rigtigt!

  Retningslinjerne har vi både for at passe på hundene og de borgere, som de skal besøge.

  Ikke helt.

  Det er bestemt vigtigt - men vi har også retningslinjer, som du forpligter dig til at følge: Din hund må ikke få råt foder, den skal være gyldigt vaccineret, den skal være over 2 år gammel og ikke over 10. Og den skal tilses af en dyrlæge en gang om året.

 • Hvorfor må din hund ikke få nogen form for råt kød, hvis den skal være besøgshund?

  Hunde, der får råt kød, kan ikke indgå i TrygFondens besøgshundekorps. Det skyldes risiko for smitte med sundhedsskadelige bakterier som salmonella, campylobacter og E.coli. Flere studier peger på, at hunde, der fodres med råt foder, udskiller disse sundhedsskadelige bakterier i deres afføring efterfølgende. Og de kan udskille bakterien i forholdsvis lang tid, efter de har spist foderet.

  Med det kendskab man har til smittespredning og til hundes adfærd, må det formodes, at bakterierne vil findes ikke bare i hundens afføring men også på hundenes pels, poter og andre steder i hundens umiddelbare omgivelser. Derfor vil fx ældre beboer på et plejehjem have risiko for at få overført eventuelle bakterier. Og for mennesker med et svækket immunsystem, pga. fx alder, dårlig ernæringsstand, manglende appetit, manglende motion og sygdom generelt, er der risiko for, at en eventuel smitte kan få alvorlige konsekvenser.

  Hvorfor må en besøgshund ikke få nogen form for råt kød?

  Rigtigt!

  Videnskabelige studier viser, at der er en risiko for smitte fra en hund, der fodres med råt foder. Den risiko ønsker TrygFonden ikke at løbe. Det er vigtigt, at både beboere, plejepersonale og besøgshundeejere kan være sikre på, at alle eventuelle risici er minimeret så meget som muligt.

  Forkert.

  Kravet om, at din hund ikke må fodres med nogle former for råt kød, hvis den skal være besøgshund, handler udelukkende om risikoen for, at den kan smitte beboere med skadelige bakterier. Vi udtaler os ikke om hverken ernæringsmæssige fordele og ulemper eller om, hvilke godbidder det er bedst at fodre din hund med.

 • Hvad sker der på sessionen?

  På sessionen kigger vi på, hvordan du og din hund fungerer sammen – ikke kun under øvelserne – men i al den tid, I er til sessionen. Sessionen foregår på et plejecenter, og der vil være mange andre hunde og forskellige mennesker til stede, og din hund skal stadig have overskud alligevel.

  Din hund bliver undersøgt af en dyrlæge og en adfærdsekspert. Og så tager vi en snak med dig.

  En afvisning af hunden er et nej tak til hunden som besøgshund - for hundens skyld. Hvis vi vurderer, at arbejdet som besøgshund ikke vil bringe hunden nogen glæde, så mener vi, den skal have lov at være fri.

  Du får ikke besked på dagen, for session består af flere elementer, som vi har brug for at vurdere samlet, inden vi kan give dig endelig besked.

  Video poster

  Hvad sker der på sessionen?

  Rigtigt!

  Alle elementer på sessionen er vigtige, for at vi kan danne os et indtryk af jer som team. Og for at vi kan sikre os, at du er klædt på til opgaven, så du ikke selv får en dårlig oplevelse.

  Forkert.

  På sessionen kigger vi på, om din hund er sund og rask, og hvordan du og din hund fungerer sammen. Vi tester desuden din hunds temperament og åbenhed over for fremmede – og så tager vi også en snak med dig. Det er vigtigt, at du er forberedt på rollen som besøgshundeejer.

 • Hvorfor skal min hund være rask og smertefri?

  Vi kigger først og fremmest på, om din hund er sund og rask.

  Nogle hunde går rundt med skjulte tilstande, som man som ejer naturligt kompenserer for, så smerte undgås i hverdagen. Når man er på besøg kan man dog ikke regne med, at der vil blive taget særligt hensyn, og så kan det blive ubehageligt for hunden. Derfor skal alle hunde igennem en grundig dyrlægeundersøgelse, så vi kan sikre os, at de ikke har lidelser, som er eller kan blive problematiske.

  Din hund må gerne have en kronisk sygdom, hvis den er under kontrol, så længe den IKKE behøver smertestillende medicin dagligt eller hyppigt for at være smertefri.

  Skal min hund være rask og smertefri til session og besøg?

  Rigtigt!

  En hund kan godt have et godt liv på medicin, men den skal ikke være afhængig af smertestillende medicin. Og den skal være under løbende observation hos egen dyrlæge.

  Ikke helt.

  Din hund må gerne have en kronisk sygdom, hvis den er under kontrol, så længe den IKKE behøver smertestillende medicin dagligt eller hyppigt for at være smertefri.

 • Skal min hund være glad for alle mennesker for at være besøgshund?

  Til sessionen tester vi din hunds temperament og åbenhed over for fremmede. Vi vurderer også lydighedsgrad og samspillet med dig som ejer.

  Din hund skal vise, at den reagerer sundt og hensigtsmæssigt på de ting, som den kan møde i en besøgssituation, og at den har lyst til kontakt med fremmede mennesker også uden at få godbidder for det.

  Skal min hund være glad for alle mennesker for at være besøgshund?

  Rigtigt!

  Det er vigtigt, at hunden kan lide kontakt til fremmede mennesker og opsøger den uden at få noget for det. Det er OK, at den bedre kan lide nogle end andre, men som udgangspunkt skal fremmede være en god ting, og godbidder en bonus.

  Ikke helt.

  Det er vigtigt, at hunden kan lide kontakt til fremmede mennesker og opsøger den uden at få noget for det. Ellers vil mange kunne føle, at de bliver fravalgt. Og det er ikke formålet med besøgshundebesøg. Det er OK, at den bedre kan lide nogle end andre, men som udgangspunkt skal fremmede være en god ting, og godbidder en bonus.

 • Bliver I godkendt på sessionsdagen?

  Det er ikke kun dyrlægeundersøgelsen og adfærdsvurderingen, der er vigtige til sessionen. Vi tager også en snak med dig.

  Det er vigtigt, at du er forberedt på rollen som besøgshundeejer og ved, at den i høj grad er aktiv og udadvendt. Du skal have blik for de mennesker, I besøger, kunne samarbejde med besøgsstedet og samtidig have øje for din hund i et nyt miljø. Vi har brug for at vurdere alle elementer fra sessionen samlet, inden vi kan give dig endelig besked. Så I får ikke besked på dagen.

  Bliver I godkendt på sessionsdagen?

  Rigtigt!

  På sessionen kigger vi på, hvordan du og din hund fungerer sammen og hver for sig – ikke kun under øvelserne – men i al den tid, I er til sessionen.

  Forkert.

  Sessionen består af flere elementer, og TrygFondens folk har brug for at samstemme resultaterne fra alle disse dele for at kunne lave en samlet vurdering.

 • Hvad så, når I er godkendt?

  Bliver du og din hund godkendt, får I besked senest en uge efter sessionsdagen, og så vil I modtage uniform og materiale med posten.

  Materialet består blandt andet af Besøgsguiden, som er en minimanual med praktiske oplysninger om at være på besøg med sin hund. Herefter er jeres profil aktiv på hjemmesiden, så besøgssteder kan finde jer eller omvendt. På profilen kan du også løbende finde læsemateriale og minikurser, der er relevant for jeres indsats som besøgshundeteam.

  TrygFonden står altid til rådighed med hjælp og sparring. Vi har også et mentorkorps, som kan hjælpe mere lokalt. Alle kontaktoplysninger finder du her på vores hjemmeside.

  Hvad så, når I er godkendt?

  Rigtigt!

  Du får tilsendt en uniform til dig selv og din hund – I er jo et team. Læs Besøgsguiden godt igennem, så du er forberedt på det forestående besøgsarbejde.

  Ikke helt.

  Du får tilsendt både en uniform, som er et tørklæde til din hund og et ID-skilt. Derudover sender vi også en nøglesnor til skiltet, et håndklæde til pels og poter, håndsprit samt relevant læsemateriale.

 • 0 korrekt

  Er du klar til at komme til session?