Er du klar til at være besøgshundeejer?

Tag quizzen, og se om du har styr på, hvad det kræver at være besøgshundeejer.

 • dog
 • Mange tror, at det er hunden, der er hovedpersonen og at deres egen rolle er mere i baggrunden. Ved du, hvad din rolle som besøgshundeejer oftest er?

  Rigtigt!

  Du er faktisk også besøgsven, og din rolle er lige så vigtig som din hunds. Det er vigtigt, at du kender tegnene på, når din hund bliver træt. Og at du reagerer på dem. Men du skal også være klar til at møde mange forskellige slags mennesker. Nogle er udfordrede af deres tilstand. Og besøgene kan foregå et sted, der er meget anderledes end hvad du er vant til. Det skal du være forberedt på.

  Forkert.

  Rigtigt. Det er bedst at stile efter mindst 2 besøg om måneden. Det sikrer en vis regelmæssighed både for din hund og for dem, I besøger. Og du skal holde øje med din hund. Når den er træt, skal I sige tak for i dag. Det er bedre med en kort og godt besøg end et langt besøg, hvor hunden bare ligger på gulvet og ikke vil snakke.

 • Hvordan arrangeres besøgene gennem TrygFonden efter godkendelse?

  Rigtigt!

  Profilerne på besøgshunde.dk er meget vigtige. De opdateres som udgangspunkt af hundeejerne selv og af besøgsstedernes kontaktpersoner. Kontakten mellem ekvipage og besøgssted kan tages fra begge sider eller etableres gennem TrygFonden. På den måde sikres bedst udbredelse og tilpasning til specifikke ønsker samt behørig hjælp, hvis det er påkrævet.

  Ikke helt rigtigt...

  Profilerne på besøgshunde.dk er meget vigtige. De opdateres som udgangspunkt af hundeejerne selv og af besøgsstedernes kontaktpersoner. Kontakten mellem ekvipage og besøgssted kan tages fra begge sider eller etableres gennem TrygFonden. På den måde sikres bedst udbredelse og tilpasning til specifikke ønsker samt behørig hjælp, hvis det er påkrævet.

 • Hvad er det første, der skal ske, når du har fået kontakt til et besøgssted?

  Rigtigt!

  Et godt samarbejde med besøgsstedet er meget vigtigt for besøgenes succes. Der skal være nogen, der planlægger besøgene og tager godt imod dig og din hund. Og der skal være nogen, som du kan gå til, hvis du har spørgsmål om stedet.

  Ikke helt rigtigt...

  Et godt samarbejde med besøgsstedet er meget vigtigt for besøgenes succes. Der skal være nogen, der planlægger besøgene og tager godt imod dig og din hund. Og der skal være nogen, som du kan gå til, hvis du har spørgsmål om stedet. Derfor er det vigtigt, at du kommer samme sted hver gang og får et godt samarbejde med dem.

 • Hvad skal du gøre, hvis du oplever en svær situation?

  Rigtigt!

  Hvis du finder, det er for svært, kan det være en rigtig god idé at tale med kontaktpersonen eller personalet på plejecentret om, hvordan du kan håndtere kommunikationen og samværet med beboerne bedst muligt. De er uddannet til dette arbejde og har ofte mange års erfaringer med sig. Derfor vil de sandsynligvis kunne hjælpe dig.

  Ikke helt...

  Hvis du finder, det er for svært, kan det være en rigtig god idé at tale med din kontaktperson eller personalet på plejecentret om, hvordan du kan håndtere kommunikationen og samværet med beboerne bedst muligt. De er uddannet til dette arbejde og har ofte mange års erfaringer med sig. Derfor vil de sandsynligvis kunne hjælpe dig. Og så kan du altid bruge TrygFondens besøgshundesekretariat.

 • Hvad skal du gøre, når du ankommer med din hund til et aftalt besøg?

  Rigtigt!

  Kontakt personalet, så de ved, I er kommet, og hør om der er noget, du skal være særlig opmærksom på i forhold til beboerne. Måske er der særlige forhold på dagen, der kan forklare, hvorfor nogen reagerer anderledes, end du forventer, eller måske slet ikke reagerer. Tag en kort snak med plejepersonalet om de beboere, du skal besøge.

  Forkert.

  Kontakt personalet, så de ved, I er kommet, og hør om der er noget, du skal være særlig opmærksom på i forhold til beboerne. Måske er der særlige forhold på dagen, der kan forklare, hvorfor nogen reagerer anderledes, end du forventer, eller måske slet ikke reagerer. Tag en kort snak med plejepersonalet om de beboere, du skal besøge.

 • Hvad skal du lave med din hund, når I er på besøg?

  Rigtigt!

  Du kan lave mange forskellige ting, men det er vigtigt at holde øje med, hvem du besøger, og hvad de kan. Kan de selv tage kontakt? Hvad vil de helst: snakke og kæle med din hund eller bare se på den? Hvordan reagerer de? Hvad fortæller de? Du er også besøgsven og skal kunne rumme det, der kommer tilbage fra beboerne, når de møder din hund.

  Nej ikke helt...

  Din indsats, og det, du gør med din hund, er meget vigtig! Du kan lave mange forskellige ting, men husk at holde øje med, hvem du besøger, og hvad de kan. Kan de selv tage kontakt? Hvad vil de helst: snakke og kæle med din hund eller bare se på den? Hvordan reagerer de? Hvad fortæller de? Du er også besøgsven og skal kunne rumme det, der kommer tilbage fra beboerne, når de møder din hund.

 • Er det ligegyldigt, hvem du besøger?

  Rigtigt!

  Der kan være stor forskel på at besøge de forskellige målgrupper, fx mennesker med demens eller mennesker med erhvervet hjerneskade. TrygFonden udleverer materiale til alle godkendte besøgshundeejere, så de kan læse om, hvad der er fokus på til de forskellige besøg.

  Ikke helt rigtigt...

  Ved sessionen bliver I godkendt til at besøge forskellige slags voksne mennesker, men det betyder ikke nødvendigvis, at I vil finde glæde ved det hele. Der er stor forskel på at besøge de forskellige målgrupper, fx mennesker med demens eller mennesker med erhvervet hjerneskade, som er tilknyttet besøgshundeordningen. TrygFonden udleverer materiale til alle godkendte besøgshundeejere, så de kan læse om, hvad der er fokus på til de forskellige besøg. Og det er vigtigt at sætte dig grundigt ind i og tænke over, om der er bestemte målgrupper, som du og din hund ville være særligt gode til og have særlig glæde af at besøge.

 • 0 Korrekt!

  dog