Dyreassisterede indsatser

En indsats er ikke terapi, blot fordi den findes fornøjelig af nogle mennesker, for så kunne umiddelbart tilfredsstillende ting som for eksempel is, alkohol og TV også kaldes terapi.

”Dyreassisterede interventioner” kan betragtes som et paraplybegreb, der dækker både dyreassisteret terapi og dyreassisterede aktiviteter. Ordet intervention er ikke det bedste på dansk - det er adapteret direkte fra engelsk. Men det er bedre end blot at bruge ”interaktioner”, fordi en intervention er noget, der aktivt er sat i gang af nogle personer for nogle andre; et tiltag, der skal ændre udkommet af en proces.  Der interveneres. Den overordnede forskel på terapi og aktivitet er administrationsformen og målrettetheden af interventionstypen. Her anvendes den amerikanske organisation Pet Partners' definitioner for disse to grupper, nemlig "Dyreassisteret terapi" og "Dyreassisterede aktiviteter".

Derudover synes vi, det er relevant at definere og beskæftige sig med en tredje gruppe af interventionstyper, som man kunne kalde ”Dyreberiget hverdag”. Længerevarende forhold til dyr kan kategoriseres i denne gruppe, som således inkluderer interaktioner med almindelige kæledyr, hobbydyr og servicehunde. Det giver bl.a. god mening at arbejde med tre og ikke to grupper af interventioner, fordi flere af de videnskabelige undersøgelser, der foreligger, ikke kun beskæftiger sig med kortvarige interaktioner, men også med effekterne af f.eks. kæledyr. Derfor er det relevant at kunne adskille disse typer forhold fra de andre. 

I TrygFonden Terapidyr anvender vi følgende begreber:

  • Dyreassisteret terapi (Animal Assisted Therapy, AAT) er en interventionsmetode, hvor et dyr, der opfylder specifikke kriterier, bliver integreret i et veldefineret, målrettet behandlingsforløb. AAT udbydes af en professionel person med specifik ekspertise inden for et for terapien relevant område. Vedkommende er selv fører af dyret, eller et eksternt team er involveret. Processen bliver dokumenteret og evalueret. Der kan være tale om både fysisk og psykisk terapi. 
  • Dyreassisterede aktiviteter (Animal Assisted Activities, AAA) giver mulighed for udvikling inden for områderne motivation, læring, rekreation og/eller terapeutisk fremgang med det formål at øge livskvaliteten for brugeren/klienten. AAA ydes i mange forskellige situationer af alt fra trænede professionelle til frivillige i samarbejde med dyr, der opfylder specifikke kriterier.
  • Dyreberiget hverdag: Interventioner, der tager udgangspunkt i brugerens hverdag med et dyr. Der stilles ingen krav til funktionen – der er snarere fokus på, at et eller flere dyr indgår i og bidrager til brugerens hverdag i egne og selvvalgte omgivelser.