Nyt forskningsprojekt

11. december 2014

Galina Plesner, Projektleder og adfærdsbiolog

Kategori: Forskning, Nyheder, Sundhed

Seniorforsker og ph.d Karen Thodberg og dele af holdet bag forskningsprojektet ”Besøgshunde – virker de og hvordan” har modtaget en ny bevilling fra TrygFonden, så de kan fortsætte deres arbejde omkring besøgshunde og følge op på resultaterne fra 2013. Forskningsprojektet har arbejdstitlen ”Optimale hundebesøg”. 

Projektet bygger direkte på resultaterne fra det forrige projekt, hvor forskerne fandt, at særligt en hund, og i lidt mindre grad en robotsæl, stimulerede de ældre til mere berøring og samtale end en demensbamse. De fandt ligeledes, at jo sværere demensramte de ældre var, jo mere kommunikerede de med besøgsdyret fremfor besøgspersonen. 

Det spørgsmål, der melder sig for forskerne, er, hvordan man kan optimere hundebesøg på plejehjem. Det nye projekt vil derfor undersøge, om mere aktiv og intens aktivitet med hunden har større effekt end ”almindelige” besøg, og hvilke elementer i et besøg, personer med demens reagerer mest optimalt på.  Der vil blive taget specifikt højde for borgerens grad af funktionsnedsættelse (fx demens). Og der vil i større grad blive brugt mål for livskvalitet og trivsel. 
Arbejdet forventes at bidrage med væsentlig viden om ikke-medicinske tilbud og aktiviteter for denne gruppe, der ofte har både nedsat mobilitet og er ramt af demenssygdomme. Ligeledes er det en gruppe, der er i høj risiko for at blive ramt af ensomhed.

Da der vil være højere krav til hundens indsats under besøget, vil der blive observeret nøje på denne, således at dens velfærd ikke sættes på spil. 

Forskningsprojektet er påbegyndt og vil løbe frem til 2018. 


Forskerne bag projektet:
Karen Thodberg, seniorforsker og ph.d, Institut for husdyrvidenskab, Århus Universitet
Janne W. Christensen, forsker og ph.d., Institut for husdyrvidenskab, Århus Universitet
Poul Videbech, Professor Dr. Med, Institut for klinisk medicin, Århus Universitet
Tia G. B. Hansen, Lektor, Institut for kommunikation, Ålborg Universitet


Læs mere om forskningsprojektet fra 2013, ”Besøgshunde - gavner de og hvordan”