Om demens

Det er godt at vide lidt om demenssygdommene, inden du tager på besøg. På denne side kan du læse om om demens og om at besøge mennesker med demens. Blog-artikel af demenskonsulent, Birgitte Vølund

Demens forandrer hverdagen

Demens er en overordnet betegnelse for en række sygdomme, der påvirker hjernens evne til at fungere, som den plejer. Demensygdommene rammer især ældre. I Danmark har omkring 85.000 mennesker demens, og ca. 400.000 danskere er nærmeste pårørende til en demensramt . Sygdommene forværres efterhånden, og personer, der rammes af demens, oplever i stigende grad vanskeligheder med at håndtere dagligdagens gøremål. Det har store konsekvenser for både personen selv og for familien.

Forskellige former for demens

Den hyppigste og mest kendte demenssygdom er Alzheimers sygdom, der forårsages af foran-dringer i hjernens nerveceller. I første omgang påvirkes hukommelsen, men efterhånden ud-vikler sygdommen sig til også at påvirke personens dagligdags færdigheder , evnen til at ud-trykke og koncentrere sig, og ofte ændres personligheden. Næst efter Alzheimers sygdom er vaskulær-, frontotemporal- og Lewy body demens de mest almindelige demenssygdomme. Vaskulær demens skyldes forstyrrelser i hjernens blodforsyning, hvilket kan forårsage blod-propper og give lammelser og langsomt mentalt tempo. Frontotemporal demens skyldes syg-dom i nervecellerne og påvirker pandelapperne og den forreste del af tindingelapperne og medfører ofte store forandringer i personligheden. Lewy body demens skyldes forandringer i nervecellerne i hjernen og indvirker sammen med hukommelsesproblemer på personens vå-genhed, bevægelser og finmotorik.Udfordringer

Demensramte møder nogle store udfordringer. Når hukommelsen svigter, risikerer de at glemme, for eksempel hvor ting hører til, og hvilken årstid det er. Således kan de komme til at lægge madvarer i klædeskabet, og tage sommertøj på om vinteren. Personligheden ændrer sig, og de kan hurtigere blive forvirrede og reagere uventet, fx med vrede. Derudover kan daglige, vante opgaver besværliggøres, fordi personen har svært ved at tage initiativ til, strukturere og gennemføre praktiske handlinger. Personen får ofte svært ved at genkende personer og ting og ved at orientere sig og kan derfor fare vild selv i velkendte områder. Endvidere kan demensramte opleve, at sproget svigter, hvilket giver stærkt svækket kontakt til omverdenen. 

Udsigten

Med den rigtige hjælp og støtte fra familie, venner og professionelle lever mange personer med demens et godt og meningsfuldt liv. Desværre tyder udsigterne for sygdommenes udbredelse på, at problemet bliver værre i frem-tiden. Antallet af demensramte forventes nemlig at stige fra 85.000 til 155.000 i år 2040. Det skyldes, at levealderen stiger, og befolkningens sammensætning derfor ændrer sig, så der bli-ver mange flere ældre i forhold til tidligere. Der er således både nu og fremover et stort behov for at hjælpe demente med at skabe en meningsfuld tilværelse.

Referencer

Nationalt Videnscenter for Demens http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/noegletal 
Nationalt Videnscenter for Demens http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/til-patienter-og-paaroerende/faktaark-demenssygdomme