Seniorforsker Karen Thodberg

Forskning

TrygFondens arbejde er vidensbaseret i meget høj grad

I forbindelse med opstarten af TrygFonden Besøgshunde blev eksisterende videnskabelig dokumentation fremsøgt, og da den viste sig at være både mangelfuld og af overvejende tvivlsom kvalitet, valgte TrygFonden at initiere og finansiere et forskningsprojekt, der skulle belyse og dokumentere effekten af ældre menneskers kontakt til hunde. 

Forskningsprojekt 2010-2013

Forskningsprojektet blev ledet af seniorforsker Karen Thodberg fra Århus Universitet. Under titlen, ”Besøgshunde – virker de og hvordan”, undersøgte forskerholdet, om besøgshunde ifølge med en person har en positiv effekt på det mentale helbred og livskvaliteten hos ældre og demente beboere på plejecentre. Som kontrolbehandling brugtes besøg med en robotsæl og en ikke-interaktiv demensbamse. De foreløbige resultater af projektet blev præsenteret til en konference i Chicago i juli 2013, og de samlede resultater er nu publiceret i internationale tidskrifter og kan downloades nedenfor. 


Læs mere om ”Besøgshunde – virker de og hvordan” 2010-2013

Download artiklen "Therapeutic effects of dog visits in nursing homes for the elderly", Psychogeriatrics 2015

Download artiklen "Behavioral Responses of Nursing Home Residents to Visits From a Person with a Dog a Robot Seal or a Toy Cat", Anthrozöos 2015


Forskningsprojekt 2015-2018

De spændende resultater fra det første forskningsprojekt gav anledning til nye spørgsmål. Et af disse er, hvordan man kan optimere hundebesøg på plejehjem. I 2014 har dele af holdet bag projektet således fået bevilget yderligere midler fra TrygFonden til projektet ”Optimale hundebesøg”. Her skal holdet undersøge, om mere aktiv og intens aktivitet med hunden har større effekt end ”almindelige” besøg, og hvilke elementer i et besøg, personer med demens reagerer mest optimalt på.  Der vil blive taget specifikt højde for borgerens grad af funktionsnedsættelse (fx demens). Og der vil i større grad blive brugt mål for livskvalitet og trivsel. Da der vil være højere krav til hundens indsats under besøget, vil der blive observeret nøje på denne, således at dens velfærd ikke sættes på spil. 

Arbejdet forventes at bidrage med væsentlig viden om ikke-medicinske tilbud og aktiviteter for denne gruppe, der ofte har både nedsat mobilitet og er ramt af demenssygdomme. Ligeledes er det en gruppe, der er i høj risiko for at blive ramt af ensomhed. 

Forskningsprojektet er påbegyndt og vil løbe frem til 2018.


Danmark markerer sig internationalt 

Internationalt har der været interesse blandt andet fra International Association and Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO), som er en verdensomspændende sammenslutning af organisationer. IAHAIO arbejder for at fremme forskning, uddannelse, udvikling og samarbejde på området samt for at udbrede brugen af de positive effekter af samværet mellem dyr og mennesker, og her vækker den danske forskning opmærksomhed. 
"Der er ingen tvivl om, at TrygFonden med deres høje ekspertise og professionelle organisation kan være et pejlemærke for mange andre organisationer rundt om i verden, som arbejder med interaktionen mellem mennesker og dyr, samt for at kvalificere viden og dokumentation om effekten på forskellige grupper af mennesker. Det stykke arbejde, der er gennemført af forskerne fra Aarhus Universitet, er flot og velgennemtænkt. Det er vigtig viden for den globale indsats for at fremme brugen af dyr inden for terapi, som der kan bygges videre på gennem konkrete projekter og yderligere forskning", siger Rebecca A. Johnson, præsident for IAHAIO.