De første besøg

En god dialog mellem institutionen og hundeejeren sikrer et langvarigt engagement

Introduktionsbesøg

Når der er blevet etableret kontakt mellem institution og hundeejer, skal I aftale en tid for det første besøg. Ved dette introduktionsbesøg er det en god idé, at hundeejeren bliver vist lidt rundt og gjort bekendt med omgivelserne, personalet og beboerne. Hvor står vandskålen og håndklæderne til poterne, og hvad er politikken omkring godbidder (småkager eller hundekiks)? 

Det er vigtigt, at I får afstemt forventningerne til tidsforbrug og type af besøg. Måske skal I lave fast aftalte tidspunkter for besøg, måske skal det være mere tilfældigt – det afhænger af jeres behov hver i sær - men det er vigtigt at få etableret en god dialog, så misforståelser undgås.  

Besøgets længde

Et besøgs længde varierer meget. Først og fremmest kan hunden godt blive hurtigt træt af at være på besøg. Måske ændrer dette sig, efterhånden som den bliver mere fortrolig med forholdene og rutinerne på stedet, men som ejer skal du holde øje med den, særligt i starten, hvor nogle hunde måske ikke kan holde til mere end 20-30 minutter. Det samme gælder ofte beboerne, hvor nogle har svært ved at holde til besøg af længere varighed. Der er således ikke nogen forventninger til et bestemt tidsrum – det afhænger helt af situationen.

Hundeejerens rolle

Det er dig som hundeejer, der står for besøget på den måde, at det er dit ansvar, at besøget forløber godt og roligt, og at hunden så vidt muligt kommer i kontakt med de beboere, der ønsker det. Læs informationen på hjemmesiden her og det materiale, som du har fået udleveret grundigt og sæt dig ind i, hvad der er relevant for den målgruppe, som du besøger. Der er meget forskellige måder at sætte sin hund i spil på, afhængigt af hvem og hvordan, du besøger. 

Hvis hunden løber frit ved kaffebordet, kan du for eksempel fordele godbidder til beboerne, så alle har mulighed for at give hunden lidt godt og et klap. Måske kan din hund et par kommandoer eller tricks, som beboerne kan lære. Ved besøg i private boliger kan du hjælpe hunden op på skødet af beboeren eller måske bare fortælle lidt om den, så der opbygges et forhold på den måde.

Du kan godt komme ud for stærke reaktioner på din hund, lige fra overvældende glæde til gråd. Det er godt at være forberedt på, hvad du kan gøre i den situation, så du kan stå til rådighed for både beboeren og din hund. Her kan personalet være til god hjælp.
Hvis du kommer ud i en situation, som er svær at håndtere, bør du kontakte personalet med det samme.