Fodring med råt foder

TrygFonden Besøgshunde må ikke fodres råt kød (BARF)

Hunde, der fodres med foder, der indeholder råt kød (herefter blot ’råt foder’), kan ikke indgå i TrygFondens besøgshundekorps. Råt foder bliver i mange sammenhænge omtalt som BARF (Bone And Raw Food) men dækker over alle former for foder, hvori der indgår rå produkter, der stammer fra dyr. 

Baggrunden for denne politik er TrygFondens ønske om at forebygge smitte til de personer, der modtager besøg af hundene. Når TrygFonden som organisation sender hundeekvipager ud på besøg på landets plejeinstitutioner, skal alle eventuelle risici minimeres mest muligt. Alle procedurer, politikker og foranstaltninger omkring TrygFonden Besøgshunde har til formål at sikre velfærden for alle parter omkring besøgene, både hunde og mennesker.

Vigtigt: TrygFonden udtaler sig med dette standpunkt ikke om de ernæringsmæssige fordele eller ulemper ved brugen af BARF-type foder.

Bakterierne findes i råt kød
Adskillige videnskabelige studier har vist, at der findes store mængder sygdomsfremkaldende bakterier i råt foder. Der er tale om flere forskellige bakterier, herunder særligt Salmonella, men også E.coli, Campylobacter og andre. Ydermere er der i flere undersøgelser fundet antibiotika-resistente bakterier i råt foder. Dette er foruroligende, da infektioner med denne type bakterier kan være svære at behandle.

Hundene bliver ikke altid syge, men kan bære på bakterierne
Flere studier peger på, at hunde, der fodres med råt foder, som indeholder Salmonella, udskiller bakterien i deres afføring efterfølgende. Og de kan udskille bakterien i forholdsvis lang tid, efter de har spist foderet. Hunde, der fodres med ikke-råt foder, udskiller sjældent eller aldrig Salmonella i deres afføring. Der lader således til at være en klar sammenhæng mellem indtagelse af råt foder og udskillelsen af Salmonella. 

Tilsvarende har man fundet en sammenhæng mellem fodring med råt foder og udskillelse af sygdomsfremkaldende typer af E.coli i afføringen. 
For flere af de bakterier, der vil være sygdomsfremkaldende for mennesker, vil hundene selv i mange tilfælde være upåvirkede af smitten. Derfor kan hundene altså være bærere af smitten, selvom de virker sunde og raske. 
Med det kendskab man har til smittespredning og til hundes adfærd må det formodes, at bakterierne vil findes ikke bare i hundens afføring, men også på hundenes pels, poter og i mundhulen, på deres mad- og vandskåle samt i hundenes umiddelbare omgivelser.

Hvem kan blive syge?
For raske, sunde mennesker vil omgangen med BARF-fodrede dyr sandsynligvis ikke udgøre en risiko. Men for mennesker med et svækket immunsystem, grundet for eksempel alder, dårlig ernæringsstand, manglende appetit, manglende motion og ikke mindst sygdom generelt, er der risiko for, at en eventuel smitte kan få alvorlige konsekvenser. 

Der er ikke på nuværende tidspunkt lavet en videnskabelig undersøgelse, der med sikkerhed fastslår en sammenhæng mellem fodring med råt foder og forhøjet risiko for sygdom blandt mennesker, der omgås hundene. Men den forhøjede mængde af bakterier, også resistente, i råt foder, viden om at hunde udskiller bakterier efter indtagelse af sådant foder samt formodningen om, at bakterierne vil findes på hunden og i dens omgivelser, får flere forskere til at fraråde brugen af råt foder til hunde, der skal omgås personer med et svækket immunsystem.

God hygiejne er altid vigtigt
Hunde vil kunne medføre en smitterisiko. Det samme gælder mennesker. Men med de rette forholdsregler kan disse risici mindskes betydeligt. Udover forbud mod fodring med råt kød, lyder disse forholdsregler blandt andet på information og grundig hygiejne (herunder hyppig håndvask og brug af håndsprit). Derfor bliver alle hundeejere og kontaktpersoner i TrygFonden Besøgshunde informeret om gode hygiejneregler: fx skal både de og deres hund være raske og rene, når de tager på besøg, og de opfordres til hyppig håndvask og brug af håndsprit under besøgene. Der bliver udleveret håndsprit som en del af ”uniformen” til besøgshundeekvipagerne. 

Hvad tæller som råt foder?
Med råt foder/BARF-type diæt menes alle former for foder, der er helt eller delvist baseret på råt kød, herunder både frisk råt foder og fryse- og lufttørret færdigfoder. Princippet gælder også, hvis hunden får råt kød, der er beregnet til menneskeføde, som heller ikke altid er salmonella-frit. Foder af denne type må hverken gives som måltider eller som godbidder. Forbuddet gælder ikke fodring med rå grøntsager.


Udvalgte referencer:
Center for Disease Control and Prevention, USA. Organisation, der monitorerer sundhedsmæssige risici for mennesker. Udtaler sig specifikt om sygdomstilstande relateret til dyrehold eller kontakt til dyr. http://www.cdc.gov/healthypets/ 

2015
Nilsson O. 2015. Hygiene quality and presence of ESBL-producing Escherichia coli in raw food diets for dogs. Infection Ecology and Epidemiology, 5: 28758. 
Schmidt V.M., Pinchbeck G.L., Nuttall T., McEwan N., Dawson S., Williams N.J. 2015. Antimicrobial resistance risk factors and characterization of faecal E.coli isolated from healthy Labrador retrievers in the United Kingdom. Preventive Veterinary Medicine, 119: 31-40.
Knappen et al. 2015. Dogs and transmission of infection to man, “respected member of the family?” in Sing. A.: Zoonoses - Infections Affecting Humans and Animals. 
Rapport: Animal contact guidelines: reducing the risk of illness associated with animal contact 2015_NSW

2014
Nemser S.M., Doran T., Grabenstein M., McConnell T., McGrath T., Pamboukian R., Smith A.C., Achen M., Danzeisen G., Kim S., Liu Y., Robeson S., Rosario G., Wilson K.M., Reimschuessel R. 2014. Investigation of Listeria, Salmonella, and toxigenic Escherichia coli in various pet foods. Foorborne Pathogens and Disease, 11(9): 706-709. 

2011
Schlesinger, D.P. og Joffe, D.J. 2011. Raw food diets in companion animals: A critical review. The Canadian Veterinary Journal 52:50-54

2009
Lenz J., Joffe D., Kauffman M., Zhang Y., LeJeune J. 2009. Perceptions, practices, and consequences associated with foodborne pathogens and the feeding of raw meat to dogs. The Canadian Veterinary Journal, 50: 637-643. 
Lefebvre, S.L., Reid-Smith, R.J., Waltner-Toews, D. og Weese, J.S. 2009.Incidence of acquisition of methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, and other health-care–associated pathogensby dogs that participate in animal-assisted interventions. JAVMA, Vol 234, No. 11:1404-1417

2007
Finley R, Ribble C, Aramini J, Vandermeer M, Popa M, Litman M, et al. 2007. The risk of salmonellae shedding by dogs fed Salmonella-contaminated commercial raw food diets. Can Vet J 2007;48:69-75.

2006
Strohmeyer R.A., Morley P.S., Hyatt D.R., Dargatz D.A., Scorza V., Lappin M.R. 2006. Evaluation of bacterial and protozoal contamination of commercially available raw meat diets for dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association, 228(4): 537-542.

2005
Weese J.S., Rousseau J., Arroyo L. 2005. Bacteriological evaluation of commercial canine and feline raw diets. The Canadian Veterinary Journal, 46: 513-516.

2002
Joffe, D.J. og Schlesinger, D.P. 2002. Preliminary assessment of the risk of Salmonella infection in dogs fed raw chicken diets. Can Vet J 2002;43:441–442
 
.