Besøgshunde

TrygFonden Besøgshunde er et korps af frivillige hundeejere og deres hunde, som besøger udfordrede og sårbare mennesker på institutioner i Danmark.

I 2010 åbnede vi for besøg på plejecentre i Vejle, Kerteminde og Næstved kommuner, i 2011 kom Rebild, Randers og Gladsaxe til, og i slutningen af 2012 åbnede vi for besøg i Skanderborg, Ringkøbing-Skjern og på Bornholm. Fra 2010-2012 har ordningen været et samarbejde mellem TrygFonden og den enkelte kommune, men fra 2013 blev ordningen landsdækkende, så hundeejere såvel som plejecentre nu tilmelder sig selvstændigt og uafhængigt. Fra slutningen af 2014 er ordningen udvidet til også at være et tilbud til andre institutioner, fx bosteder for udviklingshæmmede og mennesker med erhvervet hjerneskade.  

Forskningsprojekter: Hvad er det hundene kan?

Mellem 2010-2012 gennemførtes et forskningsprojekt på fire plejecentre i Vejle, hvor forskere fra Århus Universitet undersøgte, hvordan kontakten til hunde påvirker ældre og dementes mentale velbefindende. Projektet var banebrydende, fordi der for første gang blev kigget kvalificeret på effekten af et hundebesøg hos en ældre person på et plejecenter. Effekten blev sammenlignet med besøg med robotsæl og besøg med en demensbamse. Resultaterne blev offentliggjort på en konference i Chicago i sommeren 2013. Læs mere om forskningsresultaterne.

I 2015-2018 gennemføres endnu et forskningsprojekt, der skal undersøge, hvordan man kan optimere besøgene med en besøgshund. Det nye projekt vil blandt andet undersøge, om mere aktiv og intens aktivitet med hunden har større effekt end et lignende besøg uden hund, lige som der vil være fokus på, hvilke elementer i et besøg, som beboerne reagerer mest optimalt på.